[...] fragment Wstępu autorstwa: Anny Walaszczyk (red.) i Małgorzaty Koszewskiej (red.)

Publikacja ta jest zbiorem dwunastu opracowań naukowych, stworzonych w części przez pracowników Katedry Zarządzania Produkcją i Logistyki Politechniki Łódzkiej, a także przez osoby współpracujące z jednostką na gruncie naukowym i biznesowym. Problematyka opracowania skupiona jest wokół tematów związanych z Przemysłem 4.0., logistyką, systemami informacyjnymi, zarządzaniem jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem żywności, a także zasobami ludzkimi pod kątem ergonomii oraz megatrendów.

Celem powstania niniejszej pracy było pokazanie wielowymiarowości zarządzania przedsiębiorstwem. Liczba aspektów, która składa się na efektywne funkcjonowanie organizacji na rynku wskazuje na złożoność problematyki stanowiącej przedmiot monografii. Większość opracowań, składających się na tę publikację ma odniesienie do praktyki gospodarczej poprzez przedstawienie wyników badań w zakresie podejmowanego tematu oraz analizy studiów przypadków. W przedstawionych treściach znajduje się nawiązanie do obecnie bardzo aktualnych problemów, z którymi boryka się wiele firm na rynku. Obejmują one na przykład wyzwania w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi w dobie ich deficytu czy elastyczności czasowej i przestrzennej pracy, systemów zarządzania i związanych z nimi aspektów integracji, standaryzacji i kultury bezpieczeństwa oraz bardzo szerokiego tematu logistyki, skupionego w opracowaniach na ekologistyce, bezpieczeństwie transportu i utrzymaniu ruchu.


ROZDZIAŁY

Spis treści ........................................................................................ 3
Wstęp Anna Walaszczyk, Małgorzata Koszewska ........................................................................................ 5
1. Rola i potencjał dużych zbiorów danych w utrzymaniu ruch Artur Błaszczyk ........................................................................................ 7
2. Zarządzanie kompetencjami służb utrzymania ruchu w dobie Industry 4.0 Paulina Kalinowska ........................................................................................ 21
3. Deficyt zasobów ludzkich wyzwaniem w zarządzaniu przedsiębiorstwem w kontekście megatrendów Anna Mączewska ........................................................................................ 33
4. Integracja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy według normy PN-ISO 45001:2018 z normą PN-EN ISO 9001:2015 w zakładzie produkcyjnym – studium przypadku Andrzej Mróz ........................................................................................ 47
5. Standaryzacja procesu a wdrażanie komponentów Industry 4.0 Nina Olender, Aleksandra Polak-Sopińska ........................................................................................ 59
6. Zarządzanie bezpieczeństwem żywności – innowacje Katarzyna Rybińska ........................................................................................ 78
7. Zastosowanie teorii kolejek do estymacji poziomu wykorzystania oddziałów intensywnej terapii Artur Szymonik ........................................................................................ 95
8. Determinanty bezpieczeństwa środowiska naturalnego i ekologistyki Andrzej Szymonik ........................................................................................ 106
9. Kultura bezpieczeństwa żywności jako wymaganie-wyzwanie dla przedsiębiorstw łańcucha żywnościowego Anna Walaszczyk, Joanna Mnich ........................................................................................ 124
10. Wyzwania elastyczności czasowej i przestrzennej pracy – studium teoretyczne Magdalena Wróbel-Lachowska ........................................................................................ 140
11. Bezpieczeństwo w logistyce transportu Łukasz Zwoliński ........................................................................................ 161
12. Optymalizacja wielokryterialna w procesach decyzyjnych i jej wykorzystanie w zarządzaniu środowiskiem w zrównoważonych miastach Katarzyna Żykwińska-Rouba ........................................................................................ 174

Collections in this community

Recent Submissions

 • Optymalizacja wielokryterialna w procesach decyzyjnych i jej wykorzystanie w zarządzaniu środowiskiem w zrównoważonych miastach 

  Żykwińska-Rouba, Katarzyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Optymalizacja wielokryterialna jest narzędziem wspomagającym procesy decyzyjne w wielu dziedzinach i obszarach. Od wielu lat są one wykorzystywane do wspierania decydentów w zakresie podejmowania decyzji związanych z ...
 • Bezpieczeństwo w logistyce transportu 

  Zwoliński, Łukasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Celem przedstawionego rozdziału jest zobrazowanie istoty i znaczenia transportu, jego rodzaju, zdefiniowanie pojęć transportu, logistyki i spedycji tworzących branżę TSL, przedstawienie praktycznego zastosowania transportu ...
 • Wyzwania elastyczności czasowej i przestrzennej pracy – studium teoretyczne 

  Wróbel-Lachowska, Magdalena (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Rozdział stanowi studium teoretyczne zagadnienia elastyczności czasowej i przestrzenne pracy, w szczególności pracy świadczonej poza terenem zakładu, w tym telepracy i pracy zdalnej. Celem rozdziału jest omówienie ...
 • Kultura bezpieczeństwa żywności jako wymaganie-wyzwanie dla przedsiębiorstw łańcucha żywnościowego 

  Walaszczyk, Anna; Mnich, Joanna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  W opracowaniu podjęto się próby przybliżenia problematyki Kultury Bezpieczeństwa Żywności, bazując na wymaganiach normalizacyjnych oraz przeglądzie literatury przedmiotu. W rozważaniach teoretycznych nawiązano do Przemysłu ...
 • Determinanty bezpieczeństwa środowiska naturalnego i ekologistyki 

  Szymonik, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Rozdział jest tematycznie związany z aktualnym, istotnym problemem dotyczącym bezpieczeństwa dwóch systemów: środowiska naturalnego i ekologistyki. Pierwsza część opracowania zawiera koncepcje analizy systemowej ...
 • Zastosowanie teorii kolejek do estymacji poziomu wykorzystania oddziałów intensywnej terapii 

  Szymonik, Artur (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Celem niniejszego rozdziału jest zaprezentowanie jednej z podstawowych metod pozwalających na analizę zagadnień związanych z zarządzaniem oddziałami intensywnej terapii. Ze względu na dostępność, w pracy wykorzystane ...
 • Zarządzanie bezpieczeństwem żywności – innowacje 

  Rybińska, Katarzyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Najważniejszym elementem zarządzania bezpieczeństwem żywności jest jego zapewnienie. Zapewnienie bezpieczeństwa żywności nie jest kwestią, nad którą czuwają tylko producenci. To wspólne zadanie wszystkich uczestników ...
 • Standaryzacja procesu a wdrażanie komponentów Industry 4.0 

  Olender, Nina; Polak-Sopińska, Aleksandra (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Koncepcja Industry 4.0 intensywnie się rozwija, a jej wdrażanie staje się wyzwaniem oraz czynnikiem strategicznym dla przedsiębiorstw, chcących utrzymać, bądź polepszyć swoją pozycję na rynku. Czwarta rewolucja przemysłowa ...
 • Integracja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy według normy PN-ISO 45001:2018 z normą PN-EN ISO 9001:2015 w zakładzie produkcyjnym – studium przypadku 

  Mróz, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Postępująca globalizacja i związana z nią rywalizacja przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym wymaga wdrażania przez nie standardów związanych z jakością, bezpieczeństwem, ochroną środowiska oraz normami charakterystycznymi ...
 • Deficyt zasobów ludzkich wyzwaniem w zarządzaniu przedsiębiorstwem w kontekście megatrendów 

  Mączewska, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Zmiany demograficzne należą do przyczyn megatrendów XXI wieku, z którymi przychodzi zmierzyć się przedsiębiorstwom. Celem rozdziału jest przybliżenie problemu deficytu ludzkiego w kontekście pracy, zarządzania kapitałem ...
 • Zarządzanie kompetencjami służb utrzymania ruchu w dobie Industry 4.0 

  Kalinowska, Paulina (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  W świetle perspektyw rozwoju koncepcji Przemysł 4.0, a tym samym rozwoju wysoce zautomatyzowanych systemów, wzrośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników utrzymania ruchu. Duże ilości danych i informacji ...
 • Rola i potencjał dużych zbiorów danych w utrzymaniu ruchu 

  Błaszczyk, Artur (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Aplikacje gromadzące dane zyskują coraz większe znaczenie dla procesów produkcyjnych i utrzymania ruchu. Podczas codziennych operacji generowane są duże liczby plików i ich obfi tość często paradoksalnie utrudnia zdolność ...