Witamy Repozytorium PŁ

Repozytorium Politechniki Łódzkiej gromadzi, archiwizuje oraz udostępnia w postaci pełnotekstowej dorobek naukowy pracowników PŁ.

Repozytorium zawiera przede wszystkim artykuły naukowe, książki, monografie, materiały konferencyjne oraz referaty, powstałe jako wynik procesów badawczych i dydaktycznych prowadzonych przez Politechnikę Łódzką.

www.p.lodz.pl

 

Najnowsze publikacje

Pozycja
50 lat Inżynierii Materiałowej w Politechnice Łódzkiej
(Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2023) Kula, Piotr; Gawroński, Zbigniew; Wendler, Bogdan; Klimek, Leszek; Rylska, Dorota
Pozycja
Elektronowy mikroskop skaningowy w inżynierii biomedycznej
(Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2012) Klimek, Leszek; Wierzchoń, Tadeusz (Rec.); Walkowiak, Bogdan (Rec.)
"W ostatnich latach inżynieria materiałowa coraz częściej wkracza w różne specjalności medyczne. Związane jest to głównie z coraz szerszym stosowaniem nowych materiałów i technologii w produkcji różnego rodzaju narzędzi, urządzeń i aparatów medycznych, a także implantów, protez itp. W tych przypadkach najczęstszym zagadnieniem badawczym jest poznanie ich zachowania się w organizmie ludzkim, głównie poprzez określenie wzajemnego oddziaływania stosowanych materiałów i tkanek organizmu. Właściwości, a tym samym zachowanie się materiałów w różnych środowiskach, zależą głównie od ich składu chemicznego i struktury, dlatego też do tego typu badań stosuje się metody od dawna wykorzystywane w naukach technicznych, takie jak: spektrometrię (np. rentgenowską, mas, XPS ESCA, Augera, FTIR, Ramana), dyfraktometrię (rentgenowską, elektronów, neutronów) oraz mikroskopię (optyczną, elektronową, laserową). Wymienione metody pozwalają na określenie budowy wewnętrznej oraz struktury powierzchniowej ciał stałych. Są one także coraz częściej wykorzystywane w inżynierii biomedycznej w celu określania budowy biomateriałów i ich interakcji z różnorakimi tkankami [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37]. W większości z tych metod badawczych informacje uzyskuje się z powierzchni badanego materiału. Biorąc pod uwagę, że interakcje między tkankami a materiałami biomedycznymi zachodzą na powierzchni tych materiałów oraz że wiele ze współczesnych elementów biomedycznych poddawanych jest modyfikacjom powierzchniowym [38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55], urządzenia te są tym bardziej predysponowane do stosowania w szeroko rozumianej inżynierii biomedycznej. [...]""W ostatnich latach inżynieria materiałowa coraz częściej wkracza w różne specjalności medyczne. Związane jest to głównie z coraz szerszym stosowaniem nowych materiałów i technologii w produkcji różnego rodzaju narzędzi, urządzeń i aparatów medycznych, a także implantów, protez itp. W tych przypadkach najczęstszym zagadnieniem badawczym jest poznanie ich zachowania się w organizmie ludzkim, głównie poprzez określenie wzajemnego oddziaływania stosowanych materiałów i tkanek organizmu. Właściwości, a tym samym zachowanie się materiałów w różnych środowiskach, zależą głównie od ich składu chemicznego i struktury, dlatego też do tego typu badań stosuje się metody od dawna wykorzystywane w naukach technicznych, takie jak: spektrometrię (np. rentgenowską, mas, XPS ESCA, Augera, FTIR, Ramana), dyfraktometrię (rentgenowską, elektronów, neutronów) oraz mikroskopię (optyczną, elektronową, laserową). Wymienione metody pozwalają na określenie budowy wewnętrznej oraz struktury powierzchniowej ciał stałych. Są one także coraz częściej wykorzystywane w inżynierii biomedycznej w celu określania budowy biomateriałów i ich interakcji z różnorakimi tkankami [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37]. W większości z tych metod badawczych informacje uzyskuje się z powierzchni badanego materiału. Biorąc pod uwagę, że interakcje między tkankami a materiałami biomedycznymi zachodzą na powierzchni tych materiałów oraz że wiele ze współczesnych elementów biomedycznych poddawanych jest modyfikacjom powierzchniowym [38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55], urządzenia te są tym bardziej predysponowane do stosowania w szeroko rozumianej inżynierii biomedycznej. [...]"
Pozycja
II Konferencja Studencka „ALE! – Chemia”. Książka abstraktów
(Lodz University of Technology Press, 2024) Kuśmierek, Elżbieta (Red.); Chrześcijańska, Ewa (Red.)
"W dniu 4 czerwca 2024, w godzinach 9.00 – 14.00 na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej odbędzie się III Dzień otwarty „Poczuj chemię do chemii”. Celem tego wydarzenia jest stworzenie warunków do nawiązywania współpracy z przedstawicielami firm z branży chemicznej i branż pokrewnych oraz przedstawicielami biznesu z regionu łódzkiego, prezentacja ofert praktyk, staży, a także możliwości zatrudnienia absolwentów kierunków chemicznych. Przedstawiciele firm przygotowali również dla Studentów i Doktorantów Wydziału ofertę wykładów i szkoleń. W ramach wydarzenia odbędzie się również prezentacja Wydziału i działalności naukowo-dydaktycznej czterech Instytutów i Katedry. Na wydarzenie zaproszeni zostaną również uczniowie ze współpracujących z Wydziałem szkół średnich wraz z nauczycielami, którzy będą mieli okazję wysłuchać wykładów Pracowników Wydziału oraz zwiedzić Instytuty w ramach gry terenowej „Chemical Express”. W ramach II Konferencji studenckiej „ALE!-Chemia” w Alchemium, zaprezentowane zostaną w formie posterów główne kierunki badań i nowoczesne techniki badawcze stosowane na Wydziale. Do udziału w konkursowej sesji posterowej Konferencji, zachęcamy wszystkich studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, którzy realizowali badania naukowe w ramach wolontariatów naukowych, projektów Studenckich Kół Naukowych i prac dyplomowych. Na autorów najlepszych prac czekają nagrody Dziekana Wydziału Chemicznego i sponsorów. Mamy nadzieję, że Dzień otwarty stanie się wydarzeniem cyklicznym, na stałe wpisanym w terminarz roku akademickiego Wydziału Chemicznego i całej Politechniki Łódzkiej. Jesteśmy przekonani, że czas spędzony wspólnie, w przyjaznym i nowoczesnym gmachu Alchemium – magia chemii jutra, połączy Kandydatów na studia chemiczne, Studentów, Doktorantów i Pracowników naukowych PŁ, a także Przedstawicieli przemysłu chemicznego i branż pokrewnych oraz biznesu, wokół szeroko rozumianej tematyki chemicznej! Niech to będzie święto CHEMIKÓW w Politechnice Łódzkiej! Do zobaczenia 4 czerwca na III Dniu otwartym Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej!"