Witamy Repozytorium PŁ

Repozytorium Politechniki Łódzkiej gromadzi, archiwizuje oraz udostępnia w postaci pełnotekstowej dorobek naukowy pracowników PŁ.

Repozytorium zawiera przede wszystkim artykuły naukowe, książki, monografie, materiały konferencyjne oraz referaty, powstałe jako wynik procesów badawczych i dydaktycznych prowadzonych przez Politechnikę Łódzką.

www.p.lodz.pl

 

Najnowsze publikacje

Pozycja
II Konferencja Studencka „ALE! – Chemia”. Książka abstraktów
(Lodz University of Technology Press, 2024) Kuśmierek, Elżbieta (Red.); Chrześcijańska, Ewa (Red.)
"W dniu 4 czerwca 2024, w godzinach 9.00 – 14.00 na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej odbędzie się III Dzień otwarty „Poczuj chemię do chemii”. Celem tego wydarzenia jest stworzenie warunków do nawiązywania współpracy z przedstawicielami firm z branży chemicznej i branż pokrewnych oraz przedstawicielami biznesu z regionu łódzkiego, prezentacja ofert praktyk, staży, a także możliwości zatrudnienia absolwentów kierunków chemicznych. Przedstawiciele firm przygotowali również dla Studentów i Doktorantów Wydziału ofertę wykładów i szkoleń. W ramach wydarzenia odbędzie się również prezentacja Wydziału i działalności naukowo-dydaktycznej czterech Instytutów i Katedry. Na wydarzenie zaproszeni zostaną również uczniowie ze współpracujących z Wydziałem szkół średnich wraz z nauczycielami, którzy będą mieli okazję wysłuchać wykładów Pracowników Wydziału oraz zwiedzić Instytuty w ramach gry terenowej „Chemical Express”. W ramach II Konferencji studenckiej „ALE!-Chemia” w Alchemium, zaprezentowane zostaną w formie posterów główne kierunki badań i nowoczesne techniki badawcze stosowane na Wydziale. Do udziału w konkursowej sesji posterowej Konferencji, zachęcamy wszystkich studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, którzy realizowali badania naukowe w ramach wolontariatów naukowych, projektów Studenckich Kół Naukowych i prac dyplomowych. Na autorów najlepszych prac czekają nagrody Dziekana Wydziału Chemicznego i sponsorów. Mamy nadzieję, że Dzień otwarty stanie się wydarzeniem cyklicznym, na stałe wpisanym w terminarz roku akademickiego Wydziału Chemicznego i całej Politechniki Łódzkiej. Jesteśmy przekonani, że czas spędzony wspólnie, w przyjaznym i nowoczesnym gmachu Alchemium – magia chemii jutra, połączy Kandydatów na studia chemiczne, Studentów, Doktorantów i Pracowników naukowych PŁ, a także Przedstawicieli przemysłu chemicznego i branż pokrewnych oraz biznesu, wokół szeroko rozumianej tematyki chemicznej! Niech to będzie święto CHEMIKÓW w Politechnice Łódzkiej! Do zobaczenia 4 czerwca na III Dniu otwartym Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej!"