Witamy Repozytorium PŁ

Repozytorium Politechniki Łódzkiej gromadzi, archiwizuje oraz udostępnia w postaci pełnotekstowej dorobek naukowy pracowników PŁ.

Repozytorium zawiera przede wszystkim artykuły naukowe, książki, monografie, materiały konferencyjne oraz referaty, powstałe jako wynik procesów badawczych i dydaktycznych prowadzonych przez Politechnikę Łódzką.

www.p.lodz.pl

 

Najnowsze publikacje

Pozycja
Turystyka zrównoważona oraz Challenge Based Learning (CBL) z wykorzystaniem czatu GPT oczami studentów Politechniki Łódzkiej w kontekście uniwersytetu ECIU
(Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2023) Stawicka, Marzena
"Niniejszy artykuł porusza zagadnienia wpływające na zwiększenie zaangażowania studenta w proces uczenia się języka angielskiego oraz w działania proekologiczne poza uczelnią. Uczenie (się) poprzez wyzwania CBL (ang. Challenge Based Learning) to innowacyjne podejście edukacyjne, które angażuje studentów poprzez rozwiązywanie rzeczywistych problemów. W tekście omawiane są główne założenia CBL oraz sposoby wykorzystania zagadnienia zrównoważonej turystyki w agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 SDGs (ang. Sustainable Development Goals). Turystyka zrównoważona odgrywa kluczową rolę w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju oraz minimalizowaniu negatywnego wpływu na środowisko i społeczności lokalne. Poprzez włączenie tematu turystyki zrównoważonej do programu zajęć studenci zdobywają wiedzę na temat jej zasad i poznają jej miejsce wśród innych celów zrównoważonego rozwoju. W artykule przedstawione zostały sposoby wykorzystania sztucznej inteligencji, na przykładzie czatu GPT, jako wsparcia nauczyciela w prowadzeniu zajęć. Autorka zaprezentowała opinie studentów związane z tematyką zajęć oraz z techniką CBL, jak również prototypy rozwiązywania problemów wynikających z nieprzestrzegania zasad turystyki zrównoważonej."
Pozycja
Digitalizacja zajęć: jak OneNote wspiera nowoczesną edukację i promuje umiejętności XXI wieku
(Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2023) Hejduk, Mariola
"Obecnie rozwijanie sprawności cyfrowych nie jest przypisane tylko konkretnym przedmiotom kierunkowym, lecz staje się integralną częścią wszystkich przedmiotów oferowanych zarówno w szkołach jak i na uczelniach. Spowodowane jest to faktem, że nowoczesna edukacja korzysta z narzędzi technologicznych, a więc efektywne ich wykorzystywanie, zarówno przez studentów jak i nauczycieli, staje się koniecznością. Niniejszy artykuł przedstawia wyniki eksperymentu przeprowadzonego w dziewięciu grupach realizujących lektorat języka angielskiego w Centrum Językowym Politechniki Łódzkiej. Eksperyment polegał na wdrożeniu cyfrowego notesu OneNote do organizacji zajęć i miał na celu nie tylko rozwijanie sprawności cyfrowych wśród studentów PŁ, ale również umiejętności i kompetencji XXI wieku, których posiadanie staje się kluczowe na dzisiejszym rynku pracy."
Pozycja
Chat GPT – użycie sztucznej inteligencji do przygotowania zajęć językowych
(Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2023) Biernat, Dominika; Stefańska, Agnieszka
"Artykuł jest omówieniem aspektów edukacyjnych związanych z wykorzystaniem Chatu GPT przez nauczycieli języka angielskiego. Przedstawia różne sposoby wykorzystania Chatu w warsztacie nauczyciela na podstawie procesu przygotowania zajęć dla studentów uczelni technicznej. Autorki omawiają kwestie potencjalnych korzyści i wad użycia sztucznej inteligencji, poddając dyskusji kwestie etyczne związane z wykorzystaniem Chatu w edukacji. Dzielą się również praktycznymi wskazówkami ułatwiającymi przygotowanie zadań, prezentując wyzwania, jakie stoją przed nauczycielami i studentami w zakresie integracji sztucznej inteligencji w procesie nauki języka angielskiego."
Pozycja
Wprowadzenie
(Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2023) Budzińska, Katarzyna; Gałaj, Magdalena
"Od swojej pierwszej edycji w 2018 roku Konferencja Lektor High-Tech stała się nie tylko miejscem spotkań nauczycieli języków obcych oraz ekspertów z dziedziny edukacji, lecz także inkubatorem innowacyjnych rozwiązań, które odzwierciedlają dynamikę zmian w nauczaniu i uczeniu się. Coroczne wydarzenie, organizowane przez Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej, przybiera coraz większą rangę jako punkt odniesienia dla nowych trendów, aplikacji i rozwiązań w nieustannie zmieniającej się edukacji językowej. [...]"
Pozycja
V konferencja dydaktyczno-naukowa dla lektorów i nauczycieli języków obcych. Lektor High-Tech 2023
(Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2023) Gałaj, Magdalena (Red.); Budzińska, Katarzyna (Red.)