Statystyki dla Lodz University of Technology Repository

Wyświetlnia ogółem

views
Social Media Marketing 10445
Logistyka produkcji : procesy, systemy, organizacja 4193
DSTA-2021 Conference Books – Abstracts 4125
Analiza finansowa przedsiębiorstwa 4069
Gospodarka magazynowa 4063
Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. 3165
The Heritage of the Textile Industry 2720
Wprowadzenie do organizacji i zarządzania 2370
Badanie zanieszyszczeń powietrza w aglomeracji łódzkiej 2213
Matematyka z komputerem. Ćwiczenia dla studentów realizowane za pomocą pakietu Maxima. 2143