Zarządzanie przedsiębiorstwem wobec współczesnych wyzwań technologicznych, społecznych i środowiskowych[...] fragment Wstępu autorstwa: Anny Walaszczyk (red.) i Małgorzaty Koszewskiej (red.)

Publikacja ta jest zbiorem dwunastu opracowań naukowych, stworzonych w części przez pracowników Katedry Zarządzania Produkcją i Logistyki Politechniki Łódzkiej, a także przez osoby współpracujące z jednostką na gruncie naukowym i biznesowym. Problematyka opracowania skupiona jest wokół tematów związanych z Przemysłem 4.0., logistyką, systemami informacyjnymi, zarządzaniem jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem żywności, a także zasobami ludzkimi pod kątem ergonomii oraz megatrendów.

Celem powstania niniejszej pracy było pokazanie wielowymiarowości zarządzania przedsiębiorstwem. Liczba aspektów, która składa się na efektywne funkcjonowanie organizacji na rynku wskazuje na złożoność problematyki stanowiącej przedmiot monografii. Większość opracowań, składających się na tę publikację ma odniesienie do praktyki gospodarczej poprzez przedstawienie wyników badań w zakresie podejmowanego tematu oraz analizy studiów przypadków. W przedstawionych treściach znajduje się nawiązanie do obecnie bardzo aktualnych problemów, z którymi boryka się wiele firm na rynku. Obejmują one na przykład wyzwania w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi w dobie ich deficytu czy elastyczności czasowej i przestrzennej pracy, systemów zarządzania i związanych z nimi aspektów integracji, standaryzacji i kultury bezpieczeństwa oraz bardzo szerokiego tematu logistyki, skupionego w opracowaniach na ekologistyce, bezpieczeństwie transportu i utrzymaniu ruchu.ROZDZIAŁY

Spis treści ........................................................................................ 3
Wstęp Anna Walaszczyk, Małgorzata Koszewska ........................................................................................ 5
1. Rola i potencjał dużych zbiorów danych w utrzymaniu ruch Artur Błaszczyk ........................................................................................ 7
2. Zarządzanie kompetencjami służb utrzymania ruchu w dobie Industry 4.0 Paulina Kalinowska ........................................................................................ 21
3. Deficyt zasobów ludzkich wyzwaniem w zarządzaniu przedsiębiorstwem w kontekście megatrendów Anna Mączewska ........................................................................................ 33
4. Integracja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy według normy PN-ISO 45001:2018 z normą PN-EN ISO 9001:2015 w zakładzie produkcyjnym – studium przypadku Andrzej Mróz ........................................................................................ 47
5. Standaryzacja procesu a wdrażanie komponentów Industry 4.0 Nina Olender, Aleksandra Polak-Sopińska ........................................................................................ 59
6. Zarządzanie bezpieczeństwem żywności – innowacje Katarzyna Rybińska ........................................................................................ 78
7. Zastosowanie teorii kolejek do estymacji poziomu wykorzystania oddziałów intensywnej terapii Artur Szymonik ........................................................................................ 95
8. Determinanty bezpieczeństwa środowiska naturalnego i ekologistyki Andrzej Szymonik ........................................................................................ 106
9. Kultura bezpieczeństwa żywności jako wymaganie-wyzwanie dla przedsiębiorstw łańcucha żywnościowego Anna Walaszczyk, Joanna Mnich ........................................................................................ 124
10. Wyzwania elastyczności czasowej i przestrzennej pracy – studium teoretyczne Magdalena Wróbel-Lachowska ........................................................................................ 140
11. Bezpieczeństwo w logistyce transportu Łukasz Zwoliński ........................................................................................ 161
12. Optymalizacja wielokryterialna w procesach decyzyjnych i jej wykorzystanie w zarządzaniu środowiskiem w zrównoważonych miastach Katarzyna Żykwińska-Rouba ........................................................................................ 174

Przeglądaj

Kolekcje w tym zbiorze

Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1