Recent Submissions

 • Pensions today - economic, managerial, and social issues 

  Chybalski, Filip (red.); Marcinkiewicz, Edyta (red.) (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  The monograph includes 23 chapters addressing the problems of contemporary pensions from both a general and a national view, studied from a theoretical or empirical perspective. The book is structured as follows. First, ...
 • Kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników. Teoria i praktyka Behavior Based Safety. 

  Znajmiecka, Marta; Boczkowska, Katarzyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2020)
  Przedmiotem monografii jest analiza czynników mających istotne znaczenie w kontekście wyboru zachowania jednostki w sytuacji pracy oraz wskazanie możliwości jego modyfikacji przez proces Behawior-Based Safety (BBS). ...
 • Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach 

  Matejun, Marek; Łuczka, Teresa (Wydawnictwo Difin, 2012)
  Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają ważną rolę we współczesnej gospodarce rynkowej i partycypują w istotny sposób w tworzeniu jej podstawowych wielkości makroekonomicznych. Budowa i zarządzanie przedsiębiorstwem tej ...
 • Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy: możliwości i zagrożenia 

  Lewandowski, Jerzy; Znajmiecka-Sikora, Marta; Górska, Ewa; Gasparski, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2012)
  Troska o zdrowie człowieka stanowi najwyższą wartość - wydaje się, że nie ma osoby, która nie zgodziłaby się z tą tezą. Tymczasem statystyki wskazują, że na przestrzeni lat, liczba wypadków przy pracy nadal nie maleje - ...
 • Procesy logistyczne : wybrane aspekty organizacyjno-techniczne 

  Lewandowski, Jerzy; Sekieta, Marek; Jałmużna, Irena Barbara; Bendkowski, Józef; Matuszek, Józef; Urbaniak, Maciej; Witkowski, Jarosław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
  W gospodarce światowej zachodzą ciągłe zmiany, co widać szczególnie na przestrzeni ostatnich lat. Widać również wyraźną zmianę zakresu i roli, jaką odgrywa logistyka w funkcjonowaniu gospodarki. W wyniku przemian zachodzących ...
 • Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy: między teorią a praktyką 

  Lewandowski, Jerzy; Znajmiecka-Sikora, Marta; Gasparski, Piotr; Pacholski, Leszek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
  [...] „Współczesne standardy bezpieczeństwa i higieny pracy - między teorią a praktyką" to monografia interdyscyplinarna prezentująca wybrane problemy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Celem monografii jest ...
 • Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie : budowanie konkurencyjności firm i regionu 

  Adamik, Anna Iwona; Cygler, Joanna (Wydawnictwo Difin, 2012)
  [...] Praca składa się z dziesięciu zwartych, logicmie powiązanych ze sobą rozdziałów, prowadzących czytelnika od podstawowych kwestii wyjaśniających zarówno istotę i uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności regionu ...
 • Product and packaging : tendencies for development in logistics 

  Lewandowski, Jerzy; Sekieta, Marek; Walaszczyk, Anna; Bendkowski, Józef; Budzik, Ryszard; Lisińska-Kuśnierz, Małgorzata; Pomykalski, Andrzej; Santarek, Krzysztof; Urbaniak, Maciej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
  The development of products and packaging in terms of logistics is multidirectional. Packaging is increasingly becoming associatcd with the product. Oftentimes, apart from the protective function, it becomcs a factor ...
 • Podmiotowy i twórczy wymiar wychowania politechnicznego 

  Olczak, Małgorzata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
  W monografii, z jednej strony zwrócono uwagę na wychowanie politechniczne, na jego moc formowania podmiotowości i twórczości wychowanka oraz istotny udział w procesie rozwoju społeczeństwa i wzbogacania dorobku kulturowego ...
 • Jakość zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach 

  Stankiewicz-Mróz, Anna; Lendzion, Jarosław Piotr; Penc, Józef; Jędrych, Elżbieta (Wydawnictwo Media Press, 2012)
  W nowoczesnych organizacjach XXI wieku kapitał ludzki jest podstawą tworzenia wartości organizacji i stanowi o jej przewadze konkurencyjnej. Model gospodarki opartej na wiedzy rodzi potrzebę nowego podejścia do zarządzania, ...
 • Ergonomia niepełnosprawnym : przyszłość w kształceniu 

  Lewandowski, Jerzy; Boczkowska, Katarzyna; Matuszek, Józef; Karwowski, Waldemar (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2011)
 • Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi : doświadczenia i wyzwania 

  Adamik, Anna Iwona; Godziszewski, Bohdan; Iwińska-Knop, Krystyna; Lachiewicz, Stefan; Otto, Jacek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2010)
  [...] By zbliżyć praktykę gospodarczą do lepszego zrozumienia istoty, uwarunkowań, roli i procesów towarzyszących tego typu działaniom przygotowano niniejszą pracę. Składa się ona z czterech części pozwalających nie ...
 • Product and packaging : quality and logistics aspects 

  Lewandowski, Jerzy; Sekieta, Marek; Jałmużna, Irena Barbara; Bendkowski, Józef; Matuszek, Józef; Otto, Jacek; Poskrobko, Bazyli; Tkaczyk, Stanisław; Witkowski, Jarosław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2010)
  This aim of this monograph is to present current research and companies' business practice related to the practice of products and packaging in the aspect of quality and logistics. Quality is one of the most important ...
 • Product and packaging : tendencies for development in manufacturing 

  Lewandowski, Jerzy; Walaszczyk, Anna; Jałmużna, Irena Barbara; Bendkowski, Józef; Górska, Ewa; Lisińska-Kuśnierz, Małgorzata; Santarek, Krzysztof; Urbaniak, Maciej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
  The development of product and packaging in their manufacturing aspect is associated with the processes of design, planning and production as well as safety management, environment, documentation and quality in its ...
 • Managing the potential of small and medium-sized enterprises in business practice 

  Matejun, Marek; Błaszczyk, Wanda; Czekaj, Janusz; Lachiewicz, Stefan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2010)
  The development of small and medium-sized enterprises is subject to numerous restrictions stemming both from their external environments, internal weaknesses and lack of resources in smaller business entities. On the ...
 • Information technologies in logistics 

  Szymonik, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
  Monografia "Technologie informatyczne w logistyce" dobrze wpisuje się w dorobek polskiej literatury z obszaru logistyki. Tematyka obejmuje ważną dziedzinę jaką jest informacja, informatyka w zarządzaniu logistyką. ...
 • Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi 

  Lachiewicz, Stefan; Walecka, Anna; Błaszczyk, Wanda; Czekaj, Janusz; Jędrych, Elżbieta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2010)
  Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin nauki i praktyki zarządzania w ostatnich kilkudziesięciu latach. W niektórych okresach rozwoju nauk o zarządzaniu ukazywało ...
 • Logistyka produkcji : procesy, systemy, organizacja 

  Szymonik, Andrzej; Szymonik, Jacek; Maciejewski, Jacek; Łapuńka, Iwona; Nowak, Iwo (Difin SA, 2012)
  Tematem monografii jest „Logistyka produkcji. Procesy• Systemy• Organizacja". Wybór tematu był podyktowany wzrastającym znaczeniem logistyki, w tym logistyki stosowanej, która jest ściśle związana z racjonalizowaniem ...
 • Kształcenie menedżerów na uczelni technicznej 

  Depta, Adam; Kierner, Grzegorz; Jarczyński, Jacek; Lachiewicz, Stefan; Matejun, Marek; Staniec, Iwona; Stanisławski, Robert (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2010)
  Praca przedstawia działania Kierownictwa i Pracowników Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej na rzecz jakości kształcenia przyszłych i obecnych menedżerów. Zwrócono w niej szczególną uwagę na ważne ...
 • Klastry w gospodarce regionu 

  Owczarek, Konstanty; Penc, Józef; Kaczmarek, Bogusław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2010)
  [...] Celem niniejszej monografii jest przedstawienie problematyki klastrów w następujących aspektach tematycznych: • Sieciowe zarządzanie organizacjami w regionie. • Struktury sieciowe a innowacyjność przedsiębiorstw. • ...

View more