Recent Submissions

  • Studium przypadku wpływu oświetlenia parku na zanieczyszczenie światłem przy wykorzystaniu symulacji komputerowej 

    Tabaka, Przemysław; Rzezicka, Karolina (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
    W pracy zaprezentowano wyniki obliczeń symulacyjnych ilustrujących wpływ oświetlenia parkowego na emisję strumienia świetlnego w górną półprzestrzeń. Korzystając z programu komputerowego DIALux 4.13. opracowano trójwymiarowy ...
  • Wpływ użytego luksomierza na wyniki pomiarów natężenia oświetlenia w kontekście zanieczyszczenia światłem 

    Tabaka, Przemysław; Wtorkiewicz, Justyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
    W artykule przedstawiono wyniki pomiarów natężenia oświetlenia dla siedmiu typów luksomierzy z użyciem sześciu źródeł światła o różnych wartościach temperatury barwowej najbliższej. Pomiary przeprowadzono w punktach ...
  • Sztuczne światło nocą między zagrożeniem a rozwojem 

    Tabaka, Przemysław Red. nauk.; Kotarba, Andrzej; Niemczura, Ewa (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
    "...Głównym celem niniejszej monografii jest prezentacja wyników badań oraz studiów literaturowych poświęconych problematyce zanieczyszczenia światłem. Praca jest wynikiem doświadczenia zawodowego i efektów pracy naukowej ...
  • Knitted shields against electromagnetic waves 

    Mikołajczyk, Zbigniew; Nowak, Iwona; Szewczyk, Monika; Januszkiewicz, Łukasz; Junak, Joanna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
    The purpose of the research is to counteract the negative impact of electromagnetic waves on the human body by using knitted textile barriers. Four variants of knitted fabrics with plain weft stitches were designed and ...
  • Kolejny sukces Koła SKaNeR! 

    Granosik, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
    Reprezentacja Studenckiego Koła Naukowego Robotyki SKaNeR z Politechniki Łódzkiej, w składzie: Małgorzata Rogowska, Paweł Rogowski i Tomasz Smaż, wzięła udział w międzynarodowym konkursie Robotex International 2021 w ...
  • 20.edycja ISEF 

    Szymański, Łukasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
    Tegoroczne sympozjum ISEF (International Symposium on Electromagnetic Fields) odbyło się w trybie zdalnym, gromadząc uczestników z 16 krajów. Jest to uznane w środowisku naukowym wydarzenie dotyczące pola elektromagnet ...
  • Napędy indukcyjno-dynamiczne łączników prądu stałego współpracujące z komorami próżniowymi prądu przemiennego 

    Rodak, Michał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
    W monografii przedstawiono sposób dobrania parametrów wchodzących w skład próżniowego członu łączeniowego z napędem indukcyjno-dynamicznym, stosowanego jako główny element łączeniowy w łącznikach wykorzystujących technologię ...
  • Strategia sterowania elektroenergetycznym mikrosystemem niskiego napięcia 

    Małaczek, Michał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  • Metody cyfrowego przetwarzania sygnałów w rozległych systemach pomiarów synchronicznych stosowanych w systemach elektroenergetycznych 

    Binek, Małgorzata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  • Analiza i implementacja metod sztucznej inteligencji przy niepełnej informacji medycznej na przykładzie oceny ryzyka chorób kardiologicznych 

    Marciniak, Paweł (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
    Monografia przedstawia badania związane z opracowaniem i porównaniem efektywnych algorytmów metod sztucznej inteligencji dla nowatorskiego, mikroprocesorowego systemu monitorującego parametry życiowe pacjenta i wspomagającego ...
  • Opracowanie obiektywnej metody detekcji i analizy zaburzeń w węchowych potencjałach wywołanych 

    Kotas, Rafał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
    [...] porusza tematykę przetwarzania sygnałów elektrofizjologicznych i jest ukierunkowana na opracowanie metody wczesnej diagnostyki zaburzeń i chorób układu węchowego. W tym celu podjęto się budowy prototypu urządzenia ...
  • Modele komputerowe nanowłókien o własnościach magnetycznych 

    Firych-Nowacka, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  • Hybrydowo o nowych sposobach interakcji 

    Wróbel-Lachowska, Magdalena (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
    Drzwi z klamką, która pojawia się dopiero wtedy, gdy do nich podchodzimy, gra planszowa dla osób niewidomych czy… psi internet. Te i inne tematy dotyczące nowych sposobów interakcji człowiek-komputer poruszane były podczas ...
  • Nowe projekty Erasmus plus 

    Kamińska, Dorota (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
    Politechnika Łódzka dostała dofinansowanie 1 164 770 euro (ponad 5 milionów złotych) na realizację 4 międzynarodowych projektów w programie Erasmus+. Dotyczą one opracowania innowacyjnych działań edukacyjnych, w tym ze ...
  • Modelowanie i analiza sygnału elektrokardiograficznego z zastosowaniem układów i przekształceń nieliniowych 

    Strumiłło, Paweł (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2002)
    Zagadnienia referowane w rozprawie dotyczą zastosowań układów i przekształceń nieliniowych, takich jak nieliniowe układy dynamiczne, jednokierunkowe sieci neuronowe i kaskadowe filtry medianowe, do modelowania i analizy ...
  • Bionic hand control using EMG signals 

    Sencerek, Jędrzej; Zagrodny, Bartłomiej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejPolitechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki.Lodz University of Technology PressLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics., 2021)
    Abstract. 3D printed prototype a human hand which is controled by sEMG signal was created to simulate two types of fingers motions. The first one includes fingers flexion/extension and the second one is focused on opposing ...
  • Reference model trajectory tracking in continuous-time sliding mode control 

    Latosiński, Paweł; Bartoszewicz, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejPolitechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki.Lodz University of Technology PressLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics., 2021)
    Controller design for a continuous-time system subject to nonlinear disturbance is a complex task with many challenges. One must ensure that the effects of disturbance on system dynamics are properly compensated, while ...
  • Prediction of Natural Image Saliency for Synthetic Images 

    Rudak, Ewa; Rynkiewicz, Filip; Daszuta, Marcin; Sturgulewski, Łukasz; Lazarek, Jagoda (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
    Numerous saliency models are being developed with the use ofneural networks and are capable of combining various features and predicting the saliency values with great results. In fact, it might be difficult to replace ...
  • A Case Study based exam at Computer Science at Lodz University of Technology 

    Sękalski, Przemysław; Pietrzak, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
    This paper describes the process of introducing changes in diploma examination system in the Computer Science discipline at Lodz University of Technology, Poland. The main aim of this paper is to share the experience with ...
  • Dyplomy z paszportem na przyszłość 

    Szymański, Łukasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
    Politechnika Łódzka wraz z BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp z o.o. zakończyły pierwszy cykl studiów na kierunku mechatronika, umożliwiający już w trakcie kształcenia zdobycie doświadczenia zawodowego bezpośrednio w ...

View more