Materiały konferencyjne, referaty (WEEIiA)

Stały URI dla kolekcji

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 12 z 12
 • Pozycja
  Reconfigurable Interactive Environments for the Future of Work
  (2023) Dominiak, Julia; Lodz University of Technology
  Inevitable technological progress changes the very nature of work. On the one hand, more and more processes are subject to automation, and cooperating with a robotic workforce becomes an increasing challenge. On the other hand, society is increasingly embracing diversity, and there is an emerging social need to build diverse and inclusive spaces for work. My research attempts to answer these challenges by designing, implementing, and evaluating a novel type of work environment: an Interactive Reconfigurable Environment (IRE) IREs will leverage artificial intelligence techniques to dynamically adapt the physical surfaces around a user to provide an efficient, usable and inclusive interface. An adaptive work environment will support concentration and productivity while ensuring work safety in mixed environments - industrial, semi-automatic, automatic, and, above all, in situations of cooperation between people and autonomous agents.
 • Pozycja
  Knitted shields against electromagnetic waves
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2022) Mikołajczyk, Zbigniew; Nowak, Iwona; Szewczyk, Monika; Januszkiewicz, Łukasz; Junak, Joanna
  The purpose of the research is to counteract the negative impact of electromagnetic waves on the human body by using knitted textile barriers. Four variants of knitted fabrics with plain weft stitches were designed and manufactured from electrically conductive yarns with resistance of 490 ohms. The variants of the knitted fabrics differed significantly in structural parameters, including loop density – varying from 15 to 0.9 thousand loops and fabric cover from 64 to 33%. The barrier properties against reflected waves at frequencies from 2 to 7 GHz ranged from 10 to 64 dB. It has been proven that shielding effectiveness SE depends on stitch geometry and structural parameters of the knitted fabric. It is a good starting point for further research on the optimization of the performance of knitted barriers against electromagnetic waves.
 • Pozycja
  Bionic hand control using EMG signals
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Sencerek, Jędrzej; Zagrodny, Bartłomiej
  Abstract. 3D printed prototype a human hand which is controled by sEMG signal was created to simulate two types of fingers motions. The first one includes fingers flexion/extension and the second one is focused on opposing the thumb. These two types of motions are executed by one pair of biological muscles, by the meaning of sEMG signals. The recruting electrodes are attached to both biceps brachii. One of them is responsible for fingers flexion/thumb abduction, and the other is for fingers extension/thumb adduction. The simultaneous contraction of both muscles couses a change in the mode of movement ( fingers - thumb). Control is based on the Arduino microcontroller extended by two EMG Olimex shields and two servos. The main idea behind this project was to create an easy and cheap alternative to commercial prosthetic solutions.
 • Pozycja
  Reference model trajectory tracking in continuous-time sliding mode control
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Latosiński, Paweł; Bartoszewicz, Andrzej
  Controller design for a continuous-time system subject to nonlinear disturbance is a complex task with many challenges. One must ensure that the effects of disturbance on system dynamics are properly compensated, while at the same time keeping state and input constraints in mind. Disturbance rejection by itself is easily achieved using sliding mode controllers (SMC). However, such controllers give no insight into the dynamics of individual state variables, which may be subject to physical constraints. In this paper we propose a solution, which allows one to benefit from the disturbance rejection property of SMC and at the same time obtain better insight into system dynamics. The proposed approach involves a reference model obtained from a canonical form of the controlled system. A sliding mode control strategy is applied to the plant with the aim of driving its state alongside that of the model. Then, since model dynamics are inherently simpler, one can modify them to impose specific constraints on the motion of the system. It is demonstrated that, when the proposed SMC strategy is applied, individual states of the original plant always exactly follow those of the model, regardless of uncertainties.
 • Pozycja
  Rola nauki w zachowaniu dziedzictwa kulturowego : współpraca między uczelniami wyższymi a muzeami, archiwami i służbami konserwatorskimi na terenie regionu łódzkiego
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2010) Więcek, Bogusław; Perkowski, Jan
  (...) Jedną z dróg poprawy sytuacji jest szersze współdziałanie zainteresowanych instytucji (uczelni, muzeów, archiwów i pracowni konserwatorskich) na terenie naszego regionu oraz lepsza informacja o możliwościach, potrzebach i wzajemnych oczekiwaniach. Konferencja ma wyjść naprzeciw tym problemom. Przedstawiciele łódzkich uczelni przedstawią swoje możliwości i przykłady dotychczasowych osiągnięć z zakresu badań i ochrony dóbr dziedzictwa kulturowego. Muzea, archiwa i konserwatorzy podzielą się uwagami, co do kierunków działań i potrzeb przy ratowaniu zabytków kultury narodowej. Mamy nadzieję, że to spotkanie zaowocuje powstaniem konkretnych planów działań oraz pomoże lepiej zrozumieć istniejąca sytuację i zagrożenia w dziedzinie ochrony obiektów zabytkowych. Sądzimy, ze udział przedstawicieli władz naszego regionu przyczyni się do lepszego zrozumienia potrzeb świata nauki, kultury i sztuki w omawianym zakresie oraz przyczyni się do powstania nowych inicjatyw wspomagających badania i ochronę zabytków.(...)
 • Pozycja
  Efektywna reprezentacja dokumentów XML
  (Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2006) Grabowski, Szymon; Swacha, Jakub; Skibiński, Przemysław
  Artykuł omawia metody efektywnej reprezentacji dokumentów XML. Przedstawiono w nim opracowaną przez autorów transformację przekształcającą dokument XML do skróconej postaci, która następnie może być poddana dalszej kompresji algorytmami ogólnego przeznaczenia. Wyniki kompresji testowego zestawu dokumentów z użyciem transformacji zestawiono z wynikami dotychczas dostępnych algorytmów kompresji XML oraz ogólnego przeznaczenia. Uzyskana średnia poprawa stopnia kompresji wyniosła od 8% w stosunku do jednego z najlepszych znanych algorytmów, XMLPPM, do 38% dla algorytmu zaimplementowanego w programie Zip. Sprawdzono także, jak zastosowanie kompresji, z uwzględnieniem czasu dekompresji, przekłada się na czas oczekiwania na dokument przez użytkownika. Zbadano wpływ poszczególnych składników transformacji na końcowy efekt.
 • Pozycja
  Zastosowanie metody inteligencji roju do doboru nastaw regulatorów w napędzie
  (Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej, 2005) Kacerka, Jacek
  W artykule przedstawiono podstawowe założenia optymalizacji z wykorzystaniem inteligencji roju (PSO - Particle Swarm Optimization) oraz zastosowanie tej metody do identyfikacji parametrów silnika prądu stałego oraz strojenia regulatora PI w układzie adaptacyjnym. Zaproponowano układ adaptacyjny, w którym parametry modelu są dynamicznie identyfikowane przez PSO a regulator jest strojony z wykorzystaniem PSO i zidentyfikowanych parametrów obiektu.
 • Pozycja
  O sterowaniu typu "Adaptive backstepping" dla silników z zagłębionymi magnesami trwałymi
  (Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej, 2005) Kabziński, Jacek; Marzjan, Krzysztof
  W pracy przedstawiono procedurę projektowania regulatora metodą „adaptive backstepping" dla silnika z magnesami trwałymi umieszczonymi we wnętrzu wirnika. Zaproponowano uproszczoną wersję układu i w drodze eksperymentów numerycznych pokazano jej przydatność.
 • Pozycja
  Mikroprocesorowy układ sterowania magnetoelektrycznym napędem zaworów rozrządu silnika spalinowego
  (Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej, 2005) Dębowski, Andrzej; Kolasa, Tomasz; Kowalski, Marcin; Kossowski, Zbigniew; Zbierski, Krzysztof
  W referacie omówiono sposób sterowania liniowym napędem magnetoelektrycznym wykorzystanym jako napęd zaworów w tłokowym silniku spalinowym. Zasada działania tego napędu opiera się na wykorzystaniu wzajemnego oddziaływania pola magnetycznego wytworzonego przez nieruchome magnesy stałe oraz prądu płynący przez ruchomą cewkę nawiniętą na karkasie osadzonym na trzonku zaworu. Do sterowania omawianym napędem został wykorzystany mikroprocesor XC167 firmy Infineon Technologies oprogramowany w systemie uruchomieniowym firmy Phytec.
 • Pozycja
  LED-wpływ na jakość widzenia i zagrożenia z nimi związane.
  (Wydawnictwo Politechnika Łódzka, 2017) Świerczyńska, Milena; Kosmalski, Bartłomiej
  W dzisiejszych czasach oświetlenie w naszych domach, ulicach, biurach oraz galeriach handlowych stopniowo przekształcało się z konwencjonalnych żarówek do żarówek energooszczędnych, świetlówek, a obecnie rynek oświetleniowy zdominowały lampy LED. Wiąże się z tym dużo korzyści, takich jak lepsza skuteczność świetlna oraz oszczędność energii, która obecnie odgrywa ważną rolę w życiu każdego człowieka. Jednak należy zastanowić się, czy źródła LED, są źródłami idealnymi. W artykule omówione zostaną problemy związane z promieniowaniem jakie wydzielają LED-y oraz problemy z interpretacją współczynnika oddawania barw. Przeprowadzona zostanie analiza korzyści, wad i zagrożeń współczesnego oświetlenia.