Inne (WEEIiA)

Stały URI dla kolekcji

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
  • Pozycja
    Materiały konferencyjne z III Konferencji Naukowo-Technicznej "Problemy Cieplne w Elektrotechnice i Elektrotechnologie"
    (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2015) Ostalczyk, Piotr; Kacerka, Janusz
    Tematyka obliczeń cieplnych zajmuje coraz więcej miejsca w publikacjach z dziedziny elektrotechniki i staje się współcześnie nierozerwalnym elementem problemów elektrotechnicznych. III Konferencja Naukowo-Techniczna pod nazwą PROBLEMY CIEPLNE w ELEKTROTECHNICE i ELEKTROTECHNOLOGIE wpisuje się w cykl konferencji elektrotermicznych organizowanych od kilkudziesięciu już lat, głównie przez ośrodki naukowe Politechniki Łódzkiej, Świętokrzyskiej, Śląskiej czy Warszawskiej. Jest otwarta na prezentację zagadnień dotyczących celowej zamiany energii elektrycznej w cieplną, bardzo trudnych do rozwiązania problemów odprowadzania energii strat związanych z przepływem prądu elektrycznego w urządzeniach, jak również na te aspekty naukowe elektrotechnologii, które nie dotyczą zagadnień cieplnych.