Recent Submissions

 • RNN-based Phase Unwrapping for Enabling Vital Parameter Monitoring with FMCW Radars 

  Łuczak, Piotr; Hausman, Sławomir; Ślot, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2023)
  Application of radar technology enables remote breathing and heart rate monitoring by analyzing motion waveforms, which are reconstructed from phase signals extracted from radar-delivered data. However, nonlinear ...
 • Performance Analysis of Machine Learning Platforms Using Cloud Native Technology on Edge Devices 

  Cłapa, Konrad; Grudzień, Krzysztof; Sierszeń, Artur (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2023)
  This article presents the results of an experiment performed on a machine learning edge computing platform composed of a virtualized environment with a K3s cluster and Kubeflow software. The study aimed to analyze the ...
 • Carbon Footprint Reduction of a Petrochemical Process Supported by ML and Digital Twin modelling 

  Kulikowski, Sławomir; Romanowski, Andrzej; Sierszeń, Artur (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2023)
  This article aims to present a concept of an Artificial Intelligence application in the form of pre-trained Machine Learning modules to reduce the carbon footprint of a chemical recycling process. Chemical recycling of ...
 • Towards Detection of Unknown Polymorphic Patterns Using Prior Knowledge 

  Kucharski, Przemysław; Ślot, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2023)
  The presented paper proposes a novel approach for detecting unknown polymorphic patterns in sequences composed of random symbols and of known polymorphic patterns. We propose to represent rules that drive pattern ...
 • Studium przypadku wpływu oświetlenia parku na zanieczyszczenie światłem przy wykorzystaniu symulacji komputerowej 

  Tabaka, Przemysław; Rzezicka, Karolina (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
  W pracy zaprezentowano wyniki obliczeń symulacyjnych ilustrujących wpływ oświetlenia parkowego na emisję strumienia świetlnego w górną półprzestrzeń. Korzystając z programu komputerowego DIALux 4.13. opracowano trójwymiarowy ...
 • Wpływ użytego luksomierza na wyniki pomiarów natężenia oświetlenia w kontekście zanieczyszczenia światłem 

  Tabaka, Przemysław; Wtorkiewicz, Justyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
  W artykule przedstawiono wyniki pomiarów natężenia oświetlenia dla siedmiu typów luksomierzy z użyciem sześciu źródeł światła o różnych wartościach temperatury barwowej najbliższej. Pomiary przeprowadzono w punktach ...
 • Sztuczne światło nocą między zagrożeniem a rozwojem 

  Tabaka, Przemysław Red. nauk.; Kotarba, Andrzej; Niemczura, Ewa (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
  "...Głównym celem niniejszej monografii jest prezentacja wyników badań oraz studiów literaturowych poświęconych problematyce zanieczyszczenia światłem. Praca jest wynikiem doświadczenia zawodowego i efektów pracy naukowej ...
 • Knitted shields against electromagnetic waves 

  Mikołajczyk, Zbigniew; Nowak, Iwona; Szewczyk, Monika; Januszkiewicz, Łukasz; Junak, Joanna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
  The purpose of the research is to counteract the negative impact of electromagnetic waves on the human body by using knitted textile barriers. Four variants of knitted fabrics with plain weft stitches were designed and ...
 • Kolejny sukces Koła SKaNeR! 

  Granosik, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Reprezentacja Studenckiego Koła Naukowego Robotyki SKaNeR z Politechniki Łódzkiej, w składzie: Małgorzata Rogowska, Paweł Rogowski i Tomasz Smaż, wzięła udział w międzynarodowym konkursie Robotex International 2021 w ...
 • 20.edycja ISEF 

  Szymański, Łukasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Tegoroczne sympozjum ISEF (International Symposium on Electromagnetic Fields) odbyło się w trybie zdalnym, gromadząc uczestników z 16 krajów. Jest to uznane w środowisku naukowym wydarzenie dotyczące pola elektromagnet ...
 • Napędy indukcyjno-dynamiczne łączników prądu stałego współpracujące z komorami próżniowymi prądu przemiennego 

  Rodak, Michał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  W monografii przedstawiono sposób dobrania parametrów wchodzących w skład próżniowego członu łączeniowego z napędem indukcyjno-dynamicznym, stosowanego jako główny element łączeniowy w łącznikach wykorzystujących technologię ...
 • Strategia sterowania elektroenergetycznym mikrosystemem niskiego napięcia 

  Małaczek, Michał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
 • Metody cyfrowego przetwarzania sygnałów w rozległych systemach pomiarów synchronicznych stosowanych w systemach elektroenergetycznych 

  Binek, Małgorzata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
 • Analiza i implementacja metod sztucznej inteligencji przy niepełnej informacji medycznej na przykładzie oceny ryzyka chorób kardiologicznych 

  Marciniak, Paweł (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Monografia przedstawia badania związane z opracowaniem i porównaniem efektywnych algorytmów metod sztucznej inteligencji dla nowatorskiego, mikroprocesorowego systemu monitorującego parametry życiowe pacjenta i wspomagającego ...
 • Opracowanie obiektywnej metody detekcji i analizy zaburzeń w węchowych potencjałach wywołanych 

  Kotas, Rafał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  [...] porusza tematykę przetwarzania sygnałów elektrofizjologicznych i jest ukierunkowana na opracowanie metody wczesnej diagnostyki zaburzeń i chorób układu węchowego. W tym celu podjęto się budowy prototypu urządzenia ...
 • Modele komputerowe nanowłókien o własnościach magnetycznych 

  Firych-Nowacka, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
 • Hybrydowo o nowych sposobach interakcji 

  Wróbel-Lachowska, Magdalena (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Drzwi z klamką, która pojawia się dopiero wtedy, gdy do nich podchodzimy, gra planszowa dla osób niewidomych czy… psi internet. Te i inne tematy dotyczące nowych sposobów interakcji człowiek-komputer poruszane były podczas ...
 • Nowe projekty Erasmus plus 

  Kamińska, Dorota (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Politechnika Łódzka dostała dofinansowanie 1 164 770 euro (ponad 5 milionów złotych) na realizację 4 międzynarodowych projektów w programie Erasmus+. Dotyczą one opracowania innowacyjnych działań edukacyjnych, w tym ze ...
 • Modelowanie i analiza sygnału elektrokardiograficznego z zastosowaniem układów i przekształceń nieliniowych 

  Strumiłło, Paweł (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2002)
  Zagadnienia referowane w rozprawie dotyczą zastosowań układów i przekształceń nieliniowych, takich jak nieliniowe układy dynamiczne, jednokierunkowe sieci neuronowe i kaskadowe filtry medianowe, do modelowania i analizy ...
 • Bionic hand control using EMG signals 

  Sencerek, Jędrzej; Zagrodny, Bartłomiej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejPolitechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki.Lodz University of Technology PressLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics., 2021)
  Abstract. 3D printed prototype a human hand which is controled by sEMG signal was created to simulate two types of fingers motions. The first one includes fingers flexion/extension and the second one is focused on opposing ...

View more