Show simple item record

dc.contributor.authorMróz, Andrzej
dc.date.accessioned2021-08-09T08:50:33Z
dc.date.available2021-08-09T08:50:33Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationMróz A., Integracja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy według normy PN-ISO 45001:2018 z normą PN-EN ISO 9001:2015 w zakładzie produkcyjnym – studium przypadku. W: Zarządzanie przedsiębiorstwem wobec współczesnych wyzwań technologicznych, społecznych i środowiskowych, Walaszczyk A. (red.), Koszewska M. (red.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2021, s. 47-58, ISBN 978-83-66287-82-2, doi: 10.34658/9788366287822.4.
dc.identifier.isbn978-83-66287-82-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/3983
dc.identifier.urihttps://doi.org//10.34658/9788366287822.4
dc.description.abstractPostępująca globalizacja i związana z nią rywalizacja przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym wymaga wdrażania przez nie standardów związanych z jakością, bezpieczeństwem, ochroną środowiska oraz normami charakterystycznymi dla branży, w której firmy funkcjonują. Niniejszy rozdział poświęcony jest przede wszystkim metodologii wdrażania i integracji standardu PN-ISO 45001 ze standardem PN-EN ISO 9001:2015 w zakładzie produkcyjnym zlokalizowanym na terenie województwa łódzkiego. Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji budowania zintegrowanego systemu zarządzania w oparciu o normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-ISO 45001:2018 dla dynamicznie rozwijającego się zakładu produkcyjnego typu „greenfield”, w dobie niekorzystnych warunków społeczno-gospodarczych wynikających z kryzysu pandemicznego COVID-19. W opracowaniu zastosowano elementy metod badań teoretycznych opartych na analizie i syntezie (elementarnej oraz przyczynowej) oraz metod badań empirycznych (obserwacji naukowej ciągłej i bezpośredniej). W efekcie przeprowadzonych badań opracowana została koncepcja wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie wraz z wyszczególnieniem elementów krytycznych dla terminowej realizacji zaplanowanych działań oraz skutecznego podejścia do etapu audytowania. W podsumowaniu zawarte zostały krytyczne wnioski, jak również wskazano silne strony, sformułowane głównie na podstawie obserwacji procesu budowy zintegrowanego systemu zarządzania w analizowanym przedsiębiorstwie.pl_PL
dc.description.abstractThe progressive globalization and the related rivalry of companies on the international market requires them to implement standards related to quality, safety, environmental protection and standards characteristic for the industry in which they operate. This article is mainly devoted to the methodology of implementation and integration of PN-ISO 45001:2018 standard with PN-EN ISO 9001:2015 standard, in a production plant manufacturing household appliances. The aim of this chapter is to present the concept of building an integrated management system based on PN-EN ISO 9001:2015 and PN-ISO 45001:2018 standards for a dynamically developing “greenfield” type production plant, in the era of unfavorable socio- -economic conditions resulting from the COVID-19 pandemic crisis. The article uses elements of theoretical research methods based on analysis and synthesis (elementary and causal) and empirical research methods (continuous and direct scientifi c observation). As a result of the research, the concept of implementation of the occupational health and safety management system in the company was developed, together with the specifi cation of critical elements for the timely implementation of planned activities and effective approach to the audit stage. The summary contains critical conclusions as well as points out the strengths, formulated mainly on the basis of observations of the process of building an integrated management system in the analyzed company.en_EN
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology Pressen_EN
dc.relation.ispartofWalaszczyk A. (red.), Koszewska M. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem wobec współczesnych wyzwań technologicznych, społecznych i środowiskowych, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2021, ISBN 978-83-66287-82-2.
dc.rightsFair use conditionen_EN
dc.rightsDla wszystkich w zakresie dozwolonego użytkupl_PL
dc.subjectISO 9001pl_PL
dc.subjectzarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracypl_PL
dc.subjectryzyko zawodowepl_PL
dc.subjectISO 45001pl_PL
dc.subjectZSZpl_PL
dc.subjectBHPpl_PL
dc.subjectISO 9001en_EN
dc.subjectoccupational health and safety managementen_EN
dc.subjectoccupational risken_EN
dc.subjectISO 45001en_EN
dc.subjectIMSen_EN
dc.subjectOHSen_EN
dc.titleIntegracja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy według normy PN-ISO 45001:2018 z normą PN-EN ISO 9001:2015 w zakładzie produkcyjnym – studium przypadkupl_PL
dc.title.alternativeIntegration of the occupational health and safety management system according to PN-ISO 450001:2018 with PN-EN ISO 9001:2015 in the production plant - case studyen_EN
dc.typerozdział książkipl_PL
dc.typebook chapteren_EN
dc.rights.licenseLicencja PŁpl_PL
dc.rights.licenseLUT Licenseen_EN
dc.page.numbers. 47-58
dc.identifier.doi10.34658/9788366287822.4
dc.identifier.doihttps://doi.org//10.34658/9788366287822.4


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record