Wybrane problemy zarządzania rozwojem organizacji w przemyśle 4.0

Ładowanie...
Miniatura

Data

2019

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Rozwój organizacji gospodarczych oraz o charakterze publicznym i typu non-profit posiada różnorodne cechy, formy i uwarunkowania. Jego źródła tkwią zarówno w dalszym i sektorowym oraz bezpośrednim otoczeniu organizacji, jak i w ich potencjale wewnętrznym. W związku z tym przebieg procesów rozwojowych może charakteryzować się pewną ciągłością, ale też dokonywać się w formie skokowej z uwzględnieniem sytuacji kryzysowych. Procesy rozwoju przybierają szczególną postać w warunkach współczesnej gospodarki, która cechuje się znaczącym postępem technologicznym i jest określana często mianem przemysłu czy rewolucji 4.0. Różnym aspektom tak pojmowanych procesów rozwojowych jest poświęcona niniejsza monografia. Jej celem jest identyfikacja, analiza i ocena wybranych wyzwań rozwojowych, jakie stoją przed pracownikami, organizacjami i innymi podmiotami w warunkach współczesnej gospodarki [...].

Opis

Słowa kluczowe

przedsiębiorstwa giełdowe, jednostki ochrony zdrowia, style przywództwa, zarządzanie systemami emerytalnymi, kultura organizacyjna firmy, pracownicze programy emerytalne, Przemysł 4.0 (czwarta rewolucja przemysłowa), motywacja przedsiębiorców, źródła zachowań przedsiębiorczych, żywotność zespołów pracowniczych, techniki zarządzania ryzykiem, metody zarządzania ryzykiem, zagrożenia kryzysowe, stock exchange enterprises, health care units, leadership styles, pension systems, creativity in business, company’s organizational culture, employee pension programs, human resource management, 4.0 Industry, entrepreneurs’ motivation, team viability, risk management methods, risk management techniques, crisis phenomena

Cytowanie

Lachiewicz S. (red. nauk.), Flaszewska S. (red. nauk.), Wybrane problemy zarządzania rozwojem organizacji w przemyśle 4.0, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2019, 978-83-66287-08-2, doi: 10.34658/9788366287082.