Doktryny zjednoczeniowe Ojców Europy drogą do pogłębionej integracji (smart specialisation) Wielkie nazwiska – wielkie marki.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2016

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechnika Łódzka
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

„Aby drogę mierzyć przyszłą, trzeba pomnieć skąd się wyszło” – tymi słowami Cyprian Kamil Norwid chciał uświadomić nam wielkie znaczenie przeszłości, którą traktować należy jako drogowskaz do budowania dobrej i bezpiecznej przyszłości. Zgodnie z tym mottem, by zrozumieć integrację europejską, jej cele, sens istnienia, a także konieczność jej kontynuacji i pogłębiania, należy powrócić do źródeł Wspólnot Europejskich. Zaś tymi źródłami są doktryny Ojców Europy oraz pozostałych „konstruktorów” i realizatorów europejskiego procesu integracji, ludzi, których wyobraźnia intelektualna wykraczała ponad wąskie widzenie interesów narodowych.

Opis

Politechnika Łódzka, Wydział Organizacja i Zarządzania, Katedra Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego
Lodz University of Technology, Faculty of Organization and Management, Department of European Integration and International Marketing

Słowa kluczowe

procesy integracyjne, inteligentna specjalizacja, ojcowie Europy, integracja europejska, integration processes, smart specialisation, fathers of Europe, european integration

Cytowanie

Greta M., Kowalski J., Tomczak-Woźniak E., Doktryny zjednoczeniowe Ojców Europy drogą do pogłębionej integracji (smart specialisation) Wielkie nazwiska – wielkie marki., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2016, ISBN 978-83-7283-802-5.