Radiacyjna dekontaminacja surowców ziołowych

Ładowanie...
Miniatura

Data

2003

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Politechnika Łódzka
Lodz University of Technology

Abstrakt

Przedmiotem badań było określenie wpływu dawek promieniowania jonizującego gamma (1-10 kGy) na poziom przetrwalników Bacillus subtilis i Bacillus cereus oraz tlenowych laseczek z rodzaju Bacillus obecnych w surowcach ziołowych. Po zastosowaniu dawki 10 kGy liczba przetrwalników Bacillus subtilis (D10=2,l l) i Bacillus cereus (D10=2,22) zmalała o 5 cykli log. Po zastosowaniu tej dawki liczba tlenowych laseczek obecnych w surowcach ziołowych uległa redukcji od 2 (melisa) ( D10=3,44) do 4 cykli log (dziurawiec) (D10=2,36). Użycie dawek powyżej 5 kGy pozwala na osiągnięcie przez surowce ziołowe jakości mikrobiologicznej zalecanej przez FPV.
This study evaluates the effect of gamma radiation (1-10 kGy) onto level of spores Bacillus subtilis and Bacillus cereus and spore-forming aerobes kind of Bacillus present in herbs. After use of dose 10 kGy number of spores Bacillus subtilis (D10=2,l 1) and Bacillus cereus (D10=2,22) decreased about 5 log cycles. After use of this dose number of spore-forming aerobes in herb materials reduction from 2 for melissa (D10=3,44) to 4 cycles log for St John's herb (D10=2,36). It was possible to reduce spore-forming aerobes Bacillus in herbs by means of irradiation at 5 to 10. kGy.

Opis

Słowa kluczowe

surowce ziołowe, radiacyjna dekontaminacja, surowce ziołowe - drobnoustroje, surowce ziołowe - radiacyjna dekontaminacja, herbal raw materials, radiation decontamination, herbal raw materials - microorganisms, herbal raw materials - radiation decontamination

Cytowanie

Markowska J., Libudzisz Z., Żegota A., Radiacyjna dekontaminacja surowców ziołowych. W: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : III Konferencja Naukowa Łódź 2003 : materiały konferencyjne, Wydawca Politechnika Łódzka, Łódź 2003, s. 310-313, ISBN 83-919038-2-6.