Nowe zadania w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Ładowanie...
Miniatura

Data

2008

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Media Press

Abstrakt

The personnel policy is crucial for every company. Its efficiency raises levels of personnel qualifications, good interpersonal relationships, organizational changes and quality of company's products. New competences in HRM are required for the personnel policy to become main source of competitive advantages.

Opis

Słowa kluczowe

zarządzanie zasobami ludzkimi, proces decydowania, rola i umiejętności menedżera, style kierowania, system motywacji pracowników, human resource management, decision-making process, the role and skills of the manager, targeting styles, employee motivation system

Cytowanie

Penc J., Nowe zadania w zarządzaniu zasobami ludzkimi. W: Funkcja personalna w zmieniającej się organizacji : diagnoza i perspektywy : praca zbiorowa, Jędrych E. (red.), Stankiewicz-Mróz A. (red.), Pietras A. (red.), Wydawnictwo Media Press, Łódź 2008, s. 192-218, ISBN 978-83-61215-06-6.