Zarządzanie bezpieczeństwem gospodarczym w systemie bezpieczeństwa narodowego. Aspekty logistyczne.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2016

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej

Abstrakt

[...] Cel główny monografii dotyczy identyfikacji (poznania) stopnia wdrożenia systemów zarządzania kryzysowego w obszarze zarządzania bezpieczeństwem systemów logistycznych oraz poznania zasad i form tych systemów, w kontekście zarządzania ciągłością działania, tak istotną z punktu widzenia zapewniania bezpieczeństwa gospodarczego.

Opis

Słowa kluczowe

Bezpieczeństwo narodowe, Polityka bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo gospodarcze, Logistyka w bezpieczeństwie, National security, Security policy, Economic security, Logistics security

Cytowanie

Szymonik A., Zarządzanie bezpieczeństwem gospodarczym w systemie bezpieczeństwa narodowego. Aspekty logistyczne., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2016, ISBN 978-83-7283-729-5.