Modele transferu technologii

Ładowanie...
Miniatura

Data

2013

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Innowacyjność przedsiębiorstwa jest związana z jego rozwojem w warunkach złożonego, zmiennego, otoczenia. Obecne uwarunkowania rynkowe wymuszają na przedsiębiorstwach podejmowanie decyzji w zakresie optymalizacji działań związanych z przebiegiem podjętych przez nie procesów innowacji – bardzo często ukierunkowując te działania poza obszar samego przedsiębiorstwa. Tym samym koncentrują poszukiwania rozwiązań w zakresie innowacji produktowych i procesowych zarówno w środowisku naukowo-badawczym, stanowiącym zaplecze B+R, wśród konsumentów, jak również pośród przedsiębiorstw, będących ich naturalną konkurencją rynkową. Tworzą tym samym sieci współpracy, których głównym celem jest podniesienie poziomu innowacyjności podmiotów skoncentrowanych wokół tychże sieci. Działanie takie zazwyczaj spowodowane jest tym, że przedsiębiorstwa napotykają na szereg barier, które powodują, iż same praktycznie nie są w stanie prowadzić działalności innowacyjnej. Odzwierciedla się to między innymi w braku własnych – niezbędnych zasobów, które są konieczne do przetworzenia pomysłów w proces wytwarzania innowacyjnych produktów, jak również do ich sprzedaży poprzez wykorzystanie elementów marketingu. Dodatkowym czynnikiem, wpływającym na niekorzyść przedsiębiorstw, jest ograniczony dostęp do „globalnych zasobów” wiedzy, finansów i sieci dystrybucji. Ponadto pod znakiem zapytania stawiana jest zdolność przedsiębiorstw do absorpcji innowacji oraz możliwość kreowania nowych rozwiązań i wdrożenia ich na rynek w postaci gotowych produktów

Opis

Słowa kluczowe

Transfer technologii, Innowacje - modele ekonometryczne

Cytowanie

Blażlak R., Owczarek K., Modele transferu technologii., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2013, ISBN 978-83-7283-574-1.