Recent Submissions

 • Projekt narzędzia usprawniającego proces kontroli niezgodności w zakładzie produkcyjnym 

  Jasiaczyk, Weronika; Staniec, Iwona; Depta, Adam (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2023)
  Prowadzenie analizy procesów pod kątem niezgodności umożliwia przedsiębiorstwu ciągłe doskonalenie. Zbudowanie narzędzia w zakresie eliminacji niezgodności umożliwiającego kontrolę nad realizacją działań zapobiegawczych i ...
 • Academic burnout among higher education students 

  Staniec, Iwona; Hanczka, Aleksandra; Szczygieł, Nina (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2023)
 • Specyfika pracy zdalnej i jej wpływ na pracownika 

  Penc-Pietrzak, Ilona (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2023)
  Praca zdalna w ostatnich latach stała się popularną i pożądaną formą na polskim rynku pracy. Została ona w dużym stopniu wymuszona przez pandemię COVID-19, jednak jej specyfika spowodowała, że wielu pracowników i ...
 • Wykorzystanie mediów społecznościowych w procesie budowania marki pracodawcy 

  Lendzion, Jarosław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2023)
  Aktualnie zauważane zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw przyczyniły się do wzrostu zainteresowania marką pracodawcy oraz metodyką jej tworzenia, a także unowocześnienia stosowanych przez firmy rozwiązań w tym obszarze ...
 • Harmonogramowanie wizyt za pomocą aplikacji Booksy 

  Kiciński, Mateusz; Depta, Adam; Staniec, Iwona (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2023)
  Osiągnięcie upragnionego sukcesu przez każdego przedsiębiorcę jest możliwe dzięki wykorzystaniu podstawowych funkcji zarządzania, którymi są: planowanie, organizowanie, koordynowanie i motywowanie. W dzisiejszych czasach, ...
 • W świecie współczesnej techniki – w stronę etyki odpowiedzialności 

  Sośnicka, Joanna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
  The world has changed. This very poetic statement is certainly a truism. However, one only needs to think of this change in a qualitative sense, and this graceful sentence becomes truly profound. In ancient and ...
 • Determinanty implementacji usługi IT 

  Korpula, Wojciech; Szymański, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
  The quality of implementing IT services may be differentiated on the market. Nowadays, we have broad access to technology and scientific literature that support company strategies. What makes the difference is the KPI of ...
 • Algorytmy sterowania sygnalizacją świetlną w procesie optymalizacji stanu skrzyżowań komunikacyjnych w miastach 

  Malinowski, Dominik; Labuch, Jolanta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
  This article presents the current state of knowledge on the optimisation of traffic light control systems. It describes the most important and commonly used traffic light control systems and the approaches for determining ...
 • Wyzwania zrównoważonego rozwoju dla zarządzania branżą spożywczą 

  Majtczak, Magdalena (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
  Recently, the topic of sustainable development has been gaining popularity. The desire to improve the quality of the environment is becoming extremely important. Moreover, many noticeable changes have taken place in the ...
 • Zarządzanie systemami opartymi o sztuczną inteligencję w teorii i praktyce 

  Urbaniak-Mastalerz, Izabela (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
  This study presents the issues of managing systems based on artificial intelligence in theory and in practice based on actual cases. This article indicates selected problems related to the management of such systems based ...
 • Zarządzanie i innowacje u progu XXI wieku 

  Malinowski, Dominik (Red.); Sośnicka, Joanna (Red.); Lachiewicz, Stefan (Rec.); Ropęga, Jarosław (Rec.) (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
  ,,Zarządzanie i innowacje u progu XXI wieku to monografia, która stanowi powrót do tradycji akademickich spotkań i dyskusji. Jej zasadniczą wartością jest to, że inicjatywa takiej publikacji wypływa od grupy studentów ...
 • Kapitał relacyjny a odporność przedsiębiorstwa na zjawiska kryzysowe 

  Walecka, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
 • Zarządzanie portfelem projektów w przedsiębiorstwach przemysłowych. Teoria i praktyka zarządzania projektami - analiza przypadku dla produkcji jednostkowej 

  Niziołek, Konrad; Dzikowski, Damian (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  [...]Celem głównym niniejszej monografii jest: ocena możliwości wdrożenia usprawnień w zakresie zarządzania portfelem projektów w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Realizacji celu ogólnego przyporządkowano następujące cele ...
 • Model of food traceability process in the context of warehouse management 

  Walaszczyk, Anna; Szymonik, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  The purpose of the study is to develop a good traceability management model with a special consideration for the stage of their storage in the supply chain. The added value of the model design is to draw attention to ...
 • Nawyki zakupowe i preferencje opakowaniowe konsumentów przy wyborze produktów mleczarskich 

  Lenart, Monika (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
 • Zarządzanie w obszarze utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie produkcyjnym 

  Gralewski, Jacek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Produkcja jest jednym z głównych obszarów gospodarki. W jej wyniku powstaje energia, produkty lub usługi materialne, przez co staje się ona kluczowym elementem wszelkich działań człowieka. Odpowiednio zorganizowana ...
 • Innowacyjne rozwiązania w obszarze logistyki miejskiej - case study na przykładzie wybranego miasta 

  Piętak, Bartosz; Galińska, Barbara (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  W dzisiejszych czasach obserwuje się znaczny rozwój procesów urbanizacyjnych oraz przyrost liczby ludności zamieszkującej tereny miejskie. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce, z końcem 2019 roku w ...
 • Spedycja i obsługa terminala kontenerowego - analiza studium przypadku 

  Krok, Aneta; Galińska, Barbara (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  [...] Celem niniejszego rozdziału jest opis funkcjonowania firmy transportowo-spedycyjnej, która na terenie województwa łódzkiego jest jednym z kluczowych operatorów logistycznych. Zakres badań obejmuje dokładną ...
 • Wieloaspektowość Współczesnej Logistyki – Transport, Miasto, Konsumenci 

  Galińska, Barbara; Nyszk, Wojciech Zdzisław; Sierpiński, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  [...] Monografia jest wynikiem analizy różnych aspektów współczesnej logistyki. Ma ona charakter studium teoretyczno-empirycznego i została przygotowana w oparciu o: - studia literaturowe z zakresu transportu, spedycji, ...
 • Konkurencyjność a lokalizacja przedsiębiorstwa. Kontekst wirtualizacyjny 

  Nowicki, Michał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Monografia ma za cel zasygnalizować rolę lokalizacji i instrumentów jej wirtualizacji dla potrzeb podnoszenia skuteczności w kształtowaniu konkurencyjności współczesnych przedsiębiorstw. Spoglądając całościowo na treść ...

View more