Recent Submissions

 • Chemicy dla diagnostyki medycznej 

  Kolesińska, Beata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Instytut Chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej otrzymał ponad 3,9 miliona złotych na projekt „Centrum badań nowych związków aktywnych biologicznie potencjalnie użytecznych w diagnostyce medycznej”.
 • Konkurs Chemiczny PŁ 

  Witońska, Izabela (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  VII edycja Konkursu Chemicznego Trzech Wydziałów Politechniki Łódzkiej zakończyła się. Nagrody trafiły do laureatów i finalistów z różnych miast Polski!
 • Nanożele jako transportery radioizotopów w onkologii 

  Rurarz, Beata; Ulański, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Ostatnie dekady przyniosły rozwój wiedzy i technologii w dziedzinie systemów celowanego i kontrolowanego dostarczania do organizmu człowieka leków i innych substancji biologicznie czynnych. Wśród takich systemów na szczególną ...
 • Nagrody w ekologicznym konkursie 

  Żarczyński, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Znaczącym sukcesem absolwentów Politechniki Łódzkiej zakończyła się siódma edycja konkursu Ekologiczny magister i doktor. Trzy z sześciu nagrodzonych prac magisterskich powstały na wydziałach naszej uczelni.
 • Procesy zaawansowanego utleniania z udziałem kilku czynników utleniających 

  Ledakowicz, S.; Miller, J.S.; Perkowski, J. (Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska, 2002)
 • Procesy radiacyjnego utleniania w ochronie środowiska 

  Perkowski, Jan (Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska, 2002)
 • Zaawansowane technologie utleniania zanieczyszczeń 

  Zarzycki, Roman; Imbierowicz, Mirosław; Perkowski, Jan (Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska, 2001)
 • Application of LCA to Determine Environmental Impact of Concentrated Photovoltaic Solar Panels—State-of-the-Art 

  Ziemińska-Stolarska, Aleksandra; Pietrzak, Monika; Zbiciński, Ireneusz (2021-05-27)
  Photovoltaic systems represent a leading part of the market in the renewable energies sector. Contemporary technology offers possibilities to improve systems converting sun energy, especially for the efficiency of modules. ...
 • Wykorzystanie ozonu jako środka dezynfekującego 

  Skalska, K.; Ledakowicz, S.; Sencio, B.; Perkowski, J. (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
  Ozon jest znany już od około 200 lat, a obszar możliwych zastosowań tego gazu stale się rozszerza. Już podczas I Wojny Światowej stosowano ozon do dezynfekcji. Dzięki wysokiemu potencjałowi oksydacyjno - redukcyjnemu ...
 • Kompozyty elastomerowo-białkowe o zwiększonej podatności na biodegradację 

  Piotrowska, M.; Piotrowska, M.; Zaborski, M.; Żakowska, Z. (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
  Zbadano właściwości wulkanizatów epoksydowanego kauczuku naturalnego o stopniu epoksydacji 50 % mol. (ENR50) usieciowanego tradycyjnie i w sposób niekonwencjonalny oraz podatność wspomnianych wulkanizatów do degradacji ...
 • Radiacyjna dekontaminacja surowców ziołowych 

  Markowska, Joanna; Libudzisz, Zdzisława; Żegota, Alicja (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2003)
  Przedmiotem badań było określenie wpływu dawek promieniowania jonizującego gamma (1-10 kGy) na poziom przetrwalników Bacillus subtilis i Bacillus cereus oraz tlenowych laseczek z rodzaju Bacillus obecnych w surowcach ...
 • Zastosowanie promieniowania jonizującego do dezynfekcji obiektów muzealnych 

  Perkowski, Jan; Goździecki, Tomasz (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2003)
  Procesowi radiacyjnej dezynfekcji w celu zniszczenia bakterii i grzybów poddano 60000 butów z Państwowego Muzeum na Majdanku. Zastosowano dawkę promieniowania jonizującego równą 20 kGy. Czas trwania zabiegu wynosił 72 ...
 • Zastosowanie radiacyjnej dezynfekcji przy konserwacji rzeźby Matki Boskiej z Dzieciątkiem 

  Perkowski, J.; Zajączkowska-Kłoda, J. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2001)
  Drewniana rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego w Łodzi została poddana konserwacji z wykorzystaniem procesu radiacyjnej dezynfekcji. W oparciu o dane literaturowe i wykonaną wstępną ...
 • Biologiczne oczyszczanie ścieków włókienniczych po wstępnym ozonowaniu 

  Perkowski, J.; Kos, L. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2001)
  Praca dotyczy wpływu wstępnego ozonowania ścieków włókienniczych na wydajność i efektywność ich doczyszczania metodami biologicznymi. Obiektem naszych badań były rzeczywiste ścieki włókiennicze pochodzące z procesów ...
 • Profesor Andrzej Zwierzak - wspomnienia 

  Gajda, Tadeusz (Wydział Chemiczny, Politechnika ŁódzkaFaculty of Chemistry, Lodz University of Technology, 2019)
 • Studenckie Koło Naukowe „Trotyl” 

  Piotrowicz, Paulina (Wydział Chemiczny, Politechnika ŁódzkaFaculty of Chemistry, Lodz University of Technology, 2019)
 • Próba oszacowania biogazowego potencjału energetycznego gminy Błaszki. Cz. 1. Inwentaryzacja biomasy 

  Kowalska, Agnieszka; Żarczyński, Andrzej (Wydział Chemiczny, Politechnika ŁódzkaFaculty of Chemistry, Lodz University of Technology, 2019)
  W Polsce istnieją znaczne zasoby odłogowanej ziemi rolnej, miejscami zanieczyszczonej, które z powodzeniem można wykorzystać pod uprawy roślin energetycznych z przeznaczeniem ich na produkcję biogazu [1-12]. Wykorzystanie tego ...
 • Profesor Tadeusz Paryjczak - wspomnienia 

  Rynkowski, Jacek (Wydział Chemiczny, Politechnika ŁódzkaFaculty of Chemistry, Lodz University of Technology, 2019)
 • Międzynarodowa chemia 

  Mortka, Ewa; Tutek, Karol (Wydział Chemiczny, Politechnika ŁódzkaFaculty of Chemistry, Lodz University of Technology, 2019)
 • Medale dla wynalazków z Wydziału Chemicznego na wystawach w Cluj-Napoca, Warszawie i w Seulu 

  Żarczyński, Andrzej (Wydział Chemiczny, Politechnika ŁódzkaFaculty of Chemistry, Lodz University of Technology, 2019)
  W 2019 r. wynalazki i innowacyjne rozwiązania pracowników Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej były prezentowane i nagradzane medalami, m.in. na międzynarodowych wystawach wynalazków w Cluj-Napoca, Warszawie oraz ...

View more