Artykuły (WCh)

Stały URI dla kolekcji

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 20 z 172
 • Pozycja
  Oligo(ethylene glycol) methyl ether methacrylate based hydrogel with intrinsic antibacterial activity against Pseudomonas aeruginosa as a model of a major wound infecting human pathogen
  (2024) Çetinkaya, Ahmet; Kissmann, Ann-Kathrin; Lipinska, Magdalena; Trzaskowska, Marta; Duniec, Jan; Katariya, Hitesh; Slouf, Miroslav; Herberger, Tilmann; Weil, Tanja; Przekora, Agata; Rosenau, Frank; Pietrasik, Joanna; Institute of Polymer and Dye Technology, Lodz University of Technology
  Wound dressings represent the first important defense line against potentially life-threatening infections. Successful materials should unify efficiency, simplicity of production with the ease of application. Cationic polymers based on quaternary ammonium salt moieties along the polymer chain promise high efficacy against growth of relevant pathogens including drug-resistant strains. We present a novel and easy-to-handle wound dressing material based on the well-defined copolymers of oligo(ethylene glycol) methyl ether methacrylate (OEGMA) and 2-(dimethylamino)ethyl methacrylate (DMAEMA), using quaternization with 1,6-dibromohexane for hydrogel formation. The material obtained from this robust approach was perfectly biocompatible with human dermal fibroblasts and revealed an auspicious degree of intrinsic antibacterial activity against P. aeruginosa as a model pathogen for hospital-acquired infections. Formation of bacterial biofilms was prevented in early- and late-stages and even planktonic cells were killed upon gel contact. The rheological properties of the hydrogel materials were comprehensively characterized in both dry and swollen states. Excellent biological performance and appropriate viscoelastic properties qualify the hydrogels from our production approach as truly promising novel wound dressing materials with long-lasting and contact-active bactericidal activities. We believe that this charmingly simple procedure and the mechanical properties of the hydrogel may open new avenues towards cost-effective next-generation first-line wound-care materials.
 • Pozycja
  Application of Life Cycle Assessment to Analysis of Fibre Composite Manufacturing Technologies in Shipyards Industry
  (2024) Ziemińska-Stolarska, Aleksandra; Sobulska, Mariia; Pietrzak, Monika; Zbiciński , Ireneusz; Faculty of Process and Environmental Engineering, Lodz University of Technology; Faculty of Chemistry, Lodz University of Technology
  Life cycle assessment (LCA) is used to evaluate the environmental load of fibre composite manufacturing technologies in the shipyards industry in a frame of the Fibre4Yards (Horizon 2020) project. This paper is focused on the LCA of fibre-reinforced polymer (FRP) technologies used to produce all elements of the floating unit, i.e., the conventional vacuum infusion technology for the deck panel and adaptive mould process for superstructure panels, ultraviolet (UV) curved pultrusion process for the production of stiffeners, hot stamping technology for brackets, and three-dimensional (3D) printing and automatic tape placement (ATP) for pillars. Environmental impact was assessed based on standard indicators: Global Warming Potential, water consumption, and fossil resource scarcity. The results indicate that the total carbon footprint of analysed FRP technologies is mainly produced by the type of the materials applied rather than by the amount of energy consumed during the process.
 • Pozycja
  Effect of Recycling on the Environmental Impact of a High-Efficiency Photovoltaic Module Combining Space-Grade Solar Cells and Optical Micro-Tracking
  (2023-04-07) Ziemińska-Stolarska, Aleksandra; Pietrzak, Monika; Zbiciński, Ireneusz; Faculty of Process and Environmental Engineering. Lodz University of Technology.; Faculty of Chemistry. Lodz University of Technology.
  This paper presents a life cycle assessment (LCA) analysis of a new, high-concentration photovoltaic (HCPV) technology developed as part of the HIPERION project of hybrid photovoltaics for efficiency record using an integrated optical technology. In the LCA calculations, the production stage of a full module was adopted as a functional unit. SimaPro version 9.00.49, the recent Ecoinvent database (3.8), and the IPCC 2021 GWP 100a environmental model were applied to perform the calculations. The environmental impact of the HCPV panel was determined for constructional data and for recycling of the main elements of the module. The results of the calculations show that recycling of PMMA, rubber, and electronic elements reduced the total carbon footprint by 17%, from 240 to 201 kg CO2-eq. The biggest environmental load was generated by the PV cells: 99.9 kg CO2eq., which corresponds to 49.8% (41.7% without recycling) of the total environmental load due to the large number of solar cells used in the construction. The emission of CO2 over a 25-year lifespan was determined from 17.1 to 23.4 g CO2-eq/kWh (20.4 to 27.9 without recycling), depending on the location. The energy payback time (EPBT) for the analyzed module is 0.87 and 1.19 years, depending on the location and the related insolation factors (Madrid: 470 kWh/m2, Lyon: 344 kWh/m2). The results of the calculations proved that the application of recycling and recovery methods for solar cells can improve the sustainability of the photovoltaic industry.
 • Pozycja
  XXV Konferencja ,,Nowoczesne Metody Instrumentalne w Analizie Śladowej"
  (Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka, 2021-2022) Żarczyński, Andrzej
 • Pozycja
  XI Polska Konferencja Chemii Analitycznej, PoKoChA 2022 (Łódź, 19-23 czerwca 2022)
  (Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka, 2021-2022) Żarczyńki, Andrzej
 • Pozycja
  Sukcesy absolwentów Wydziału Chemicznego PŁ w konkursach prac dyplomowych OŁ SITPChem w latach 2017-2021
  (Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka, 2021-2022) Żarczyński, Andrzej
 • Pozycja
  Spotkanie wigilijne OŁ SITPChem 2021
  (Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka, 2021-2022) Żarczyński, Andrzej; Leo, Jerzy
 • Pozycja
  Nagrody w XII i XIII edycji konkursu im. prof. Osmana Achmatowicza
  (Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka, 2021-2022) Jędrych, Ewa
 • Pozycja
  XIII Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików
  (Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka, 2021-2022) Kuśmierek, Elżbieta
 • Pozycja
  Wybrany przykład występowania lokalnego smogu w mieście Opoczno
  (Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka, 2021-2022) Sadura, Martyna; Chybowska, Dominika; Żarczyński, Andrzej
 • Pozycja
  Metody unieszkodliwiania i zagospodarowania osadów ściekowych stosowane w Polsce
  (Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka, 2021-2022) Pietrzak, Zuzanna; Karbowy, Bartosz; Żarczyński, Andrzej
 • Pozycja
  Geotermia jako odnawialne źródło energii - porównanie składów wód geotermalnych z wybranych odwiertów w Polsce (Uniejów, Pyrzyce, Mszczonów i Gostynin)
  (Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka, 2021-2022) Cegielska, Julia; Kuzik, Karolina; Żarczyński, Andrzej
 • Pozycja
  Fungicydy na skórkach owoców. Cz. I. Źródła i analityka
  (Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka, 2021-2022) Izydorczyk, Anna; Tomaszewska, Katarzyna
 • Pozycja
  Profesor Władysław Rzymski - wspomnienia
  (Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka, 2021-2022) Strzelec, Krzysztof
 • Pozycja
  Profesor Danuta Maria Czakis-Sulikowska
  (Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka, 2021-2022) Czylkowska, Agnieszka
 • Pozycja
  Nagrody w konkursie SITPChem
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2022) Leo, Jerzy; Żarczyński, Andrzej
  W kameralnych – wymuszonych pandemią – warunkach reprezentacyjnej sali konferencyjnej Alchemium wręczono nagrody i dyplomy w Konkursie Oddziału Łódzkiego SITPChem na najlepszą pracę dyplomową z chemii w roku akademickim 2019-2020. Wszyscy laureaci pochodzą z Wydziału Chemicznego PŁ.
 • Pozycja
  Nagrodzone dyplomy z chemii 11. edycja konkursu
  (Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka, 2020-2021) Jędrych, Ewa
 • Pozycja
  5 lat POLIMERyzacji
  (Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka, 2020-2021) Kapuściński, Filip; Wdowiak, Aleksandra
 • Pozycja
  Wiosenne wypalanie traw – karalne, szkodliwe dla środowiska, ale wciąż powszechne
  (Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka, 2020-2021) Żarczyński, Andrzej; Radzikowska, Anita
 • Pozycja
  Odsiarczanie biogazu z udziałem sorbentu SULPHUREX N w GOŚ ŁAM w Łodzi
  (Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka, 2020-2021) Grad, Patrycja; Żarczyński, Andrzej; Rajnert, Grzegorz; Ciołkowska, Ewelina