Show simple item record

dc.contributor.authorRybińska, Katarzyna
dc.date.accessioned2021-08-09T09:11:26Z
dc.date.available2021-08-09T09:11:26Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationRybińska K., Zarządzanie bezpieczeństwem żywności – innowacje. W: Zarządzanie przedsiębiorstwem wobec współczesnych wyzwań technologicznych, społecznych i środowiskowych, Walaszczyk A. (red.), Koszewska M. (red.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2021, s. 78-94, ISBN 978-83-66287-82-2, doi: 10.34658/9788366287822.6.
dc.identifier.isbn978-83-66287-82-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/3985
dc.identifier.urihttps://doi.org//10.34658/9788366287822.6
dc.description.abstractNajważniejszym elementem zarządzania bezpieczeństwem żywności jest jego zapewnienie. Zapewnienie bezpieczeństwa żywności nie jest kwestią, nad którą czuwają tylko producenci. To wspólne zadanie wszystkich uczestników łańcucha „od pola do stołu”. W skład tego łańcucha wchodzą również instytucje nadzorujące, prawodawcy, urzędnicy na szczeblu krajowym i międzynarodowym. W obecnych czasach państwa zmagają się z różnymi problemami, ale zapewnienie bezpieczeństwa żywności to problem nadrzędny, integrujący wszystkich, bo aby przetrwać, trzeba jeść. Dlatego mówiąc o innowacjach w zarządzaniu bezpieczeństwem żywności należy w pierwszej kolejności przyjrzeć się najnowszym strategiom badawczym i innowacyjnym zaprezentowanym przez Komisję Europejską w podejściu FOOD 2030. Celem niniejszej publikacji jest ukazanie priorytetów unijnej strategii FOOD 2030 w zakresie zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz przykładów bezpośrednio z nich wynikających innowacyjnych rozwiązań, nad którymi pracują obecnie europejscy naukowcy. Zaprezentowane rozwiązania pokazują kluczowe obszary, którym należy poświęcić uwagę, aby zminimalizować zagrożenia i zapewnić wzrost poziomu bezpieczeństwa żywności w trakcie jej produkowania oraz w całym łańcuchu dostaw.pl_PL
dc.description.abstractThe most important factor in food safety management is to ensure safety. Food safety is not only the responsibility of producers. It is a shared responsibility of all participants in the chain “from farm to fork”. Regulators, legislators, national and international offi cials are also involved in this chain. Currently, the governments of individual countries have various problems, but ensuring food safety is the overarching goal, integrating everyone, because you need to eat to survive. Therefore, with regard to innovation in food safety management, priority should be given to the latest research and innovation strategies presented by the European Commission in the FOOD 2030 approach. The aim of this publication is to present the priorities of the EU FOOD 2030 strategy in food safety management and the examples innovative solutions that European scientists are currently working on. The presented solutions indicate the most important areas that should be addressed in order to minimize the risks and ensure an increase in the level of food safety during its production and throughout the supply chain.en_EN
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology Pressen_EN
dc.relation.ispartofWalaszczyk A. (red.), Koszewska M. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem wobec współczesnych wyzwań technologicznych, społecznych i środowiskowych, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2021, ISBN 978-83-66287-82-2.
dc.rightsFair use conditionen_EN
dc.rightsDla wszystkich w zakresie dozwolonego użytkupl_PL
dc.subjectzarządzaniepl_PL
dc.subjectbezpieczeństwo żywnościpl_PL
dc.subjectinnowacjepl_PL
dc.subjectłańcuch dostawpl_PL
dc.subjectFOOD 2030pl_PL
dc.subjectinteligentne opakowaniapl_PL
dc.subjectrolnictwo pionowe i precyzyjnepl_PL
dc.subjectfood safetyen_EN
dc.subjectinnovationen_EN
dc.subjectsupply chainen_EN
dc.subjectFOOD 2030en_EN
dc.subjectintelligent packagingen_EN
dc.subjectvertical and precision agricultureen_EN
dc.titleZarządzanie bezpieczeństwem żywności – innowacjepl_PL
dc.title.alternativeFood safety management - innovationen_EN
dc.typerozdział książkipl_PL
dc.typebook chapteren_EN
dc.rights.licenseLicencja PŁpl_PL
dc.rights.licenseLUT Licenseen_EN
dc.page.numbers. 78-94
dc.identifier.doi10.34658/9788366287822.6
dc.identifier.doihttps://doi.org//10.34658/9788366287822.6


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record