Non-linear vibrations of the axially moving paper web.

dc.contributor.authorMarynowski, Krzysztof
dc.date.accessioned2015-11-26T08:27:52Z
dc.date.available2015-11-26T08:27:52Z
dc.date.issued2008
dc.description.abstractNon-linear vibrations of the beam-like model of an axially moving paper web with time-dependent tension have been investigated in this paper. The considered paper parameters have been determined experimentally. The beam model material is considered as the Kelvin-Voigt element. The Galerkin method and the 4-th order Runge-Kutta method have been used to solve the governing non-linear partial-differential equation. The effects of the transport speed, tension perturbation amplitude and internal damping on the dynamic behaviour of the system have been numerically investigated.en_EN
dc.description.abstractW artykule badane są nieliniowe drgania belkowego modelu przesuwającej się osiowo wstęgi papieru, będącej pod wpływem zmiennego obciążenia rozciągającego. Parametry badanego papieru zostały wyznaczone doświadczalnie. Do opisu własności reologicznych papieru został użyty model Kelvina-Voigta. Różniczkowe równania ruchu o pochodnych cząstkowych poddano procesowi dyskretyzacji, wykorzystując metodę Galerkina. Otrzymany układ równań różniczkowych zwyczajnych był całkowany metodą Runge-Kutta. Wpływ prędkości transportowej wstęgi, amplitudy obciążenia rozciągającego oraz tłumienia wewnętrznego na zachowanie dynamiczne układu był przedmiotem badań numerycznych.pl_PL
dc.identifier.citationJournal of Theoretical and Applied Mechanics, 2008 Vol. 46 nr 3 s.565-580, streszcz.
dc.identifier.issn1429-2955
dc.identifier.other19011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/871
dc.language.isoen
dc.publisherPolskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
dc.relation.ispartofseriesJournal of Theoretical and Applied Mechanics, 2008 Vol. 46 nr 3en_EN
dc.subjectaxially moving weben_EN
dc.subjectrheological modelen_EN
dc.subjectnon-linear dynamicsen_EN
dc.subjectosiowa wstęga papierupl_PL
dc.subjectmodel reologicznypl_PL
dc.subjectnieliniowa dynamikapl_PL
dc.subjectnieliniowe drganiapl_PL
dc.subjectwstęga papierupl_PL
dc.subjectobciążenie rozciągającepl_PL
dc.subjectmetoda Galerkinapl_PL
dc.subjectukład równań różniczkowychpl_PL
dc.titleNon-linear vibrations of the axially moving paper web.
dc.title.alternativeNieliniowe drgania przesuwającej się osiowo wstęgi papieru.
dc.typeArtykuł

Pliki

Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
Non-linear_vibrations_Marynowski_2008.pdf
Rozmiar:
564.64 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis: