Artykuły (WM)

Stały URI dla kolekcji

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 20 z 332
 • Pozycja
  Guidance of the resonance energy flow in the mechanism of coupled magnetic pendulums
  (Elsevier, 2022) Pilipchuk, Valery N.; Polczyński, Krystian; Bednarek, Maksymilian; Awrejcewicz, Jan
  This paper presents a methodology of controlling the resonance energy exchange in mechanical system consisting of two weakly coupled magnetic pendulums interacting with the magnetic field generated by coils placed underneath. It is shown that properly guided magnetic fields can effectively change mechanical potentials in a way that the energy flow between the oscillators takes the desired direction. Studies were considered by using a specific set of descriptive functions characterizing the total excitation level, its distribution between the pendulums, and the phase shift. The developed control strategies are based on the observation that, in the case of antiphase oscillation, the energy is moving from the pendulum subjected to the repelling magnetic field, to the oscillator under the attracting field. In contrast, during the inphase oscillations, the energy flow is reversed. Therefore, closed-loop controller requires only the information about phase shift, which is easily estimated from dynamic state signals through the coherency index. Advantage of suggested control strategy is that the temporal rate of inputs is dictated by the speed of beating, which is relatively slow compared to the carrying oscillations.
 • Pozycja
  PŁ współtworzy zieloną rewolucję w przemyśle
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2022) Liśkiewicz, Grzegorz
  Naukowcy Politechniki Łódzkiej uczestniczą w europejskim konsorcjum FLEXIndustries. W ramach projektu Horyzont Europa ponad 17 mln euro zostanie przeznaczone na rozwiązania wspomagające inteligentną transformację energetyczną w dużych zakładach przemysłowych.
 • Pozycja
  Using bioprinting
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Bociąga, Dorota
  3D bioprinting greatly supports medicine and research. In this regard, great progress is being made in laboratories around the world. Research in this field is also conducted in carried out at the Laboratory of 3D Bioprinting and Biomaterials Research at the Institute of Materials Science and Engineering (Faculty of Mechanical Engineering at Lodz University of Technology).
 • Pozycja
  Pierwsze kroki w Ameryce Łacińskiej
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Jodko, Daniel
  Tegucigalpa, stolica Hondurasu, leży około 9900 km od Łodzi. Mimo tej odległości, dzięki środkom z Erasmus+, Politechnikę Łódzką odwiedził w 2019 r. prof. Fernando Zorto z Narodowego Autonomicznego Uniwersytetu w Hondurasie (UNAH). Początki uczelni sięgają 1847 r. Dziś, mając ponad 90 000 studentów stanowi najważniejszy honduraski ośrodek akademicki. Prof. Zorto wyraził wielkie zainteresowanie współpracą z PŁ.
 • Pozycja
  Miliony euro na „zieloną” transformację
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Chojnacka, Ewa; Liśkiewicz, Grzegorz
  Na Politechnice Łódzkiej spotkali się partnerzy projektu FRONTSH1P. W konferencji wzięli udział przedstawiciele 34 konsorcjantów, dyskutując o celach projektu, którego budżet wynosi aż 19 milionów euro.
 • Pozycja
  Współpraca dla bezpieczeństwa
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Karczemska, Anna
  Naukowcy z PŁ opracowują powłoki antybakteryjne o właściwościach drobnoustrojobójczych. Zostaną one zastosowane w szpitalu.
 • Pozycja
  Klasa pod patronatem PŁ
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Kaczmarek, Łukasz
  Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej, Starostwo Powiatowe w Pabianicach oraz Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach wyraziły chęć uruchomienia klasy Inżynierii Materiałowej w ramach Mechaniki. Podpisy na liście intencyjnym złożyli dziekan prof. Tomasz Kubiak, starosta Krzysztof Habura oraz dyrektor szkoły Paweł Szałecki.
 • Pozycja
  Error Reduction for Static Localization
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2020) Morawska, Barbara; Lichy, Krzysztof; Koch, Piotr; Niedźwiedzki, Jakub; Leplawy, Marcin; Lipiński, Piotr
  This article describes methods for reducing the position measure-ment error of ultra-wideband localization system - DecaWave TREK1000. The static localization accuracy of this system can achieve 10cm. The local-ization algorithm introduced in this paper can improve it up to 1 centimeter. We could achieve such good accuracy, thanks to experiments that were car-ried out in various environmental conditions. This allowed us to identify the nature of the measurement error and design the correct set of filters.
 • Pozycja
  Politechnika współtworzy system separacji mikroalg
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Liśkiewicz, Grzegorz; Miller, Brian; Tomecka, Monika
  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało listę rankingową projektów finansowanych w ramach konkursu „Szybka Ścieżka” na badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Na czele listy, z wynikiem 16/16 znalazł się biotechnologiczny start-up uFraction8 PL, który będzie realizował projekt wspólnie z Instytutem Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej oraz firmami Pintech Quantum i Get Models Now.
 • Pozycja
  Naprężenia badane pod supermikroskopem
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Czapski, Paweł
  Międzynarodowy zespół badawczy, w którego skład wchodzą prof. Tomasz Kubiak i jego doktorant mgr inż. Paweł Czapski z Katedry Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki Łódzkiej we współpracy z University of Bath oraz Politechniką Lubelską otrzymał rekomendację do finansowania badań pt. Radiography and residual stress characterisation in thin-walled carbon fibre channel wykonanych przy użyciu synchrotronu Diamond Light Source w Wielkiej Brytanii
 • Pozycja
  Różne rzeczywistości w nowoczesnej edukacji
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Kamińska, Dorota; Zwoliński, Grzegorz; Laska-Leśniewicz, Anna
  Politechnika Łódzka jest koordynatorem międzynarodowych projektów ATOMIC i Mr UD oraz partnerem w projekcie VRAna, związanych z wykorzystaniem technologii rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości oraz rzeczywistości mieszanej w rozwoju nowoczesnych form dydaktycznych. W projekty finansowane z Erasmus+ zaangażowany jest zespół młodych osób, którzy piszą o celach prowadzonych projektów i perspektywach po ich zakończeniu.
 • Pozycja
  „Zielone kompetencje” młodzieży
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Jastrzębska, Aleksandra; Jastrzębski, Krzysztof
  W obliczu zmian klimatycznych i dynamicznie zmieniającej się gospodarki poszukiwane są rozwiązania, które wspierają dążenie do bardziej zrównoważonego, „zielonego” świata. Na te potrzeby odpowiada europejski projekt Design4Climate, którego koordynatorem jest Politechnika Łódzka. Jest on finansowany z programu Erasmus+ i wiąże się z rozwijaniem „zielonych kompetencji” młodzieży kształcącej się w szkolnictwie technicznym i zawodowym.
 • Pozycja
  Mechanicy i chemicy wspólnie dla ochrony środowiska
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2020) Obidowski, Damian; Fligel, Anna
  Naukowcy z Instytutu Maszyn Przepływowych, Instytutu Inżynierii Materiałowej oraz z Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej pracują nad prototypem urządzenia do bezpiecznego przetwarzania pojemników po aerozolach. Badania są prowadzone w ramach projektu ECO-AEROZOL pozyskanego z NCBiR przez firmę CSD-ECO Sp. z o. o.
 • Pozycja
  Wyboczenie cienkościennych konstrukcji kompozytowych z żebrami pośrednimi
  (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika Łódzka, 2003) Teter, A.; Kołakowski, Z.; Kubiak, T.
  W pracy rozpatrzono interakcyjne wyboczenie pryzmatycznych, cienkościennych, kompozytowych słupów o przekrojach otwartych wzmocnionych żebrami pośrednimi i wzmocnieniami brzegowymi. Przyjęto, że słupy są swobodnie podparte. Nieliniowe zagadnienie rozwiązano asymptotyczną teorią Koitera w ramach pierwszego rzędu przybliżenia Asymptotyczna teoria pierwszego nieliniowego przybliżenia pozwala ocenić jednocześnie wpływ niedokładności i interakcji różnych postaci wyboczenia na zachowanie się konstrukcji cienkościennych. Ocena ta może stanowić jedynie dolne oszacowanie nośności. Szczegółowe obliczenia prowadzono dla kilku przypadków słupów.
 • Pozycja
  Wpływ modułu sprężystości postaciowej na stateczność płyt trójwarstwowych
  (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika Łódzka, 2003) Mania, R.
  W pracy podano wyniki analizy stateczności globalnej płyt trójwarstwowych w kształcie trapezu równoramiennego swobodnie podpartych na całym obwodzie, poddanych osiowemu ściskaniu. Omówiono szczególny wpływ materiału rdzenia - jego modułu odkształcenia postaciowego - na wybór modelu płyty dla rozwiązania zagadnienia stateczności oraz na poziom obciążenia krytycznego płyty. Zamieszczono i omówiono wyniki rozwiązania analitycznego i rozwiązania numerycznego metodą elementów skończonych.
 • Pozycja
  Interaction of global and local modes at free oscillations of compressed thin-walled beams
  (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika Łódzka, 2003) Manevich, A.I.; Kołakowski, Z.
  The influence of a compressive force on free nonlinear oscillation of thin-walled members is studied. The case of internal autoparametric resonance is considered when the ratio of natural frequencies of global and local modes is close to 2: 1. It is shown that in a vicinity of this resonance the oscillations become amplitudefrequency modulated due to the energy exchange between linear modes. Two coupled stationary oscillation modes exist (which can be regarded as synchronized vibrations in overall and local mode). A bifurcational value of the energy is established after exceeding of which the uncoupled oscillation in overall mode becomes unstable, and stationary modes can be only coupled.
 • Pozycja
  Behaviour of stainless steel columns under combined bending and axial compression loading
  (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika Łódzka, 2003) Macdonald, M.; Rhodes, J.; Kotełko, M.
  The behaviour and load capacity of Type 304 stainless steel columns of lipped channel cross-section, subjected to pure compression loading was presented by Macdonald, Rhodes and Kotelko in 2000 [1].This paper describes the results obtaincd from an investigation into the behaviour and load capacity of eccentrically loaded Type 304 stainless steel columns of the same lipped channel cross-section. The test results obtained are compared with those obtained from Eurocode 3, Part 1.4 and, the applicability of the Polish carbon steel code PN-90/B-03200 is investigated. Finally, all test and code results are compared to thosc obtained from finite element analysis. ConcJusions are drawn on the basis of the comparisons.
 • Pozycja
  Analiza stateczności cienkościennych dźwigarów skrzynkowych obciążonych cieplnie
  (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika Łódzka, 2003) Kubiak, T.; Niezgodziński, T.
  W pracy zaprezentowano rozważania dotyczące słuszności przyjmowania założenia prostych brzegów podczas analizy stateczności płyt obciążonych termicznie. Przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych (MES) dla dźwigarów oraz płyt jako model blach środnika pomiędzy żebrami i przeponami, obciążonych termicznie - napawanie nakładek w procesie prostowania technologicznego [ l]. Analizę MES przeprowadzono przy pomocy profesjonalnego pakietu ANSYS.
 • Pozycja
  Nośność cienkościennych konstrukcji kompozytowych
  (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika Łódzka, 2003) Kubiak, T.; Kołakowski, Z.
  W pracy zaprezentowano podstawowe idee w podejściu do stateczności, stanów pokrytycznych i nośności cienkościennych belek - słupów z kompozytów warstwowych o przekrojach otwartych i zamkniętych. Przedstawiono oszacowanie nośności takich konstrukcji na podstawie liniowej modalnej analizy stanów krytycznych. Porównano ją z wynikami otrzymanymi przy wykorzystaniu profesjonalnego pakiet metody elementów skończonych ANSYS 5.7.
 • Pozycja
  Stateczność i nośność graniczna cienkościennych słupów wieloobwodowych poddanych równomiernemu ściskaniu
  (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika Łódzka, 2003) Królak, M.; Grądzki, R.
  W pracy przeprowadzono analizę stateczności lokalnej i globalnej ( eulerowskiej) oraz nośności granicznej równomiernie ściskanych izotropowych słupów o przekrojach kwadratowych wieloobwodowych (wielokomorowych) o stałym polu powierzchni przekroju poprzecznego. Wyniki analizy (wpływ ilości komór na stateczność i nośność) przedstawiono w postaci wykresów. Wykazano duży wzrost odporności słupów o dużej liczbie komór na wyboczenia lokalne.