Non-linear vibrations of the axially moving paper web.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2008

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Abstrakt

Non-linear vibrations of the beam-like model of an axially moving paper web with time-dependent tension have been investigated in this paper. The considered paper parameters have been determined experimentally. The beam model material is considered as the Kelvin-Voigt element. The Galerkin method and the 4-th order Runge-Kutta method have been used to solve the governing non-linear partial-differential equation. The effects of the transport speed, tension perturbation amplitude and internal damping on the dynamic behaviour of the system have been numerically investigated.
W artykule badane są nieliniowe drgania belkowego modelu przesuwającej się osiowo wstęgi papieru, będącej pod wpływem zmiennego obciążenia rozciągającego. Parametry badanego papieru zostały wyznaczone doświadczalnie. Do opisu własności reologicznych papieru został użyty model Kelvina-Voigta. Różniczkowe równania ruchu o pochodnych cząstkowych poddano procesowi dyskretyzacji, wykorzystując metodę Galerkina. Otrzymany układ równań różniczkowych zwyczajnych był całkowany metodą Runge-Kutta. Wpływ prędkości transportowej wstęgi, amplitudy obciążenia rozciągającego oraz tłumienia wewnętrznego na zachowanie dynamiczne układu był przedmiotem badań numerycznych.

Opis

Słowa kluczowe

axially moving web, rheological model, non-linear dynamics, osiowa wstęga papieru, model reologiczny, nieliniowa dynamika, nieliniowe drgania, wstęga papieru, obciążenie rozciągające, metoda Galerkina, układ równań różniczkowych

Cytowanie

Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2008 Vol. 46 nr 3 s.565-580, streszcz.