Wykorzystanie ozonu jako środka dezynfekującego

Ładowanie...
Miniatura

Data

2006

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo SIGMA-NOT

Abstrakt

Ozon jest znany już od około 200 lat, a obszar możliwych zastosowań tego gazu stale się rozszerza. Już podczas I Wojny Światowej stosowano ozon do dezynfekcji. Dzięki wysokiemu potencjałowi oksydacyjno - redukcyjnemu ozon niszczy większość struktur enzymatycznych mikroorganizmów, stąd jego właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze .. Gaz ten jest bardziej skuteczny od alternatywnych środków dezynfekcyjnych takich jak: chlor, dwutlenek chloru, podchloryn sodu, kwas nadoctowy i nadtlenek wodoru. Ponadto wykorzystanie go nie prowadzi do powstania produktów ubocznych, a nadmiar ozonu jest rozkładany do tlenu. W pracy przedstawiono kilka przykładów wykorzystania ozonu np., w przetwórstwie żywności, odkażaniu pomieszczeń mieszkalnych i w ozonoterapi.
Ozone has been known for almost 200 years and the possibilities of its application are still growing. Disinfection is one of this developing areas. Ozone was used for disinfection during the I world War, because of its high redox potentia! responsible for ozone oxidizing properties. In this article the comparison of ozone disinfectant properties and other generally used germicidal agents was carried. This gas is more effective than altemative agents such as: chlorine, chlorine dioxide, sodium hypochloride, peracetic acid, hydrogen peroxide. Moreover, the use of ozone does not form the by-products and the excess of ozone is decomposed to oxygen. In this work few possibilities of ozone utilization were shown e.g. ozonotherapy, food processing, disinfection ofhouses. Further possibilities of ozone applications were also presented.

Opis

Materiały konferencyjne zostały wydane jako numer specjalny czasopisma "Ochrona przed Korozją - 9s/A/2006".

Słowa kluczowe

ozon - środek dezynfekujący, drobnoustroje - dezynfekcja, ozon - przykłady wykorzystania, ozone - disinfectant, microorganisms - disinfection, ozone - examples of use

Cytowanie

Skalska K., Ledakowicz S., Sencio B., Perkowski J., Wykorzystanie ozonu jako środka dezynfekującego. W: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Łódź 2006 : materiały konferencyjne, Wydawnictwo SIGMA-NOT, Gliwice 2006, s. 338-341, ISSN 0473-7733.