Mikrobiologiczny rozkład tlenków azotu

dc.contributor.authorZiemiński, Krzysztof
dc.contributor.authorSolecka, Monika
dc.date.accessioned2021-05-20T09:27:47Z
dc.date.available2021-05-20T09:27:47Z
dc.date.issued2006
dc.descriptionMateriały konferencyjne zostały wydane jako numer specjalny czasopisma "Ochrona przed Korozją - 9s/A/2006".pl_PL
dc.description.abstractSelekcja mikroorganizmów posiadających uzdolnienia do biodegradacji wysokich stężeń azotanów, stwarza możliwość zastosowania procesów mikrobiologicznych do oczyszczania zarówno ciekłych odpadów produkcyjnych jak również gazów odlotowych. Wykorzystane do badań czyste kultury bakterii Bacillus subtilis i Pseudomonas fluorescens charakteryzowały się intensywnym wzrostem w podłożu zawierającym NaN03 w ilości 6g/dm³. Wyznaczona stała szybkość wzrostu K, dla drobnoustrojów wynosiła odpowiednio K=0.83 dˉ¹ i 0.9 dˉ¹. Wykorzystanie substancji organicznej w obu hodowlach było na poziomie ok. 53%. Zdecydowanie korzystniejsze wyniki redukcji tlenków azotu uzyskano dla szczepu Pseudomonas fluorescens. Wynosiły one 86% dla NO3ˉ oraz 90% dla NO2ˉ.pl_PL
dc.description.abstractThe microorganism's selection possessing the capability of to biodegradation of high rigors of nitrates, the possibility of use of processes creates the mikrobiologicznych to cleaning of both liquid productive wastes how also the cool gases. Used to investigations bacterium's clean cultures Bacillus subtilis and Pseudomonas fluorescens characterized in base paper with intensive growth including NaN03 in quantity 6g/dm³. Appointed the speed of growth lay K= 0.83 dˉ¹ for microorganisms carried out suitably and 0.9 dˉ¹. Utilization in both farmings organie substance was on horizon 53%. Deciding was got for tribe the more profitable results of deoxidization of oxides nitrogen the Pseudomonas the fluorescens. They carried out they 86% for NO3ˉ as well as 90% for NO2ˉ.en_EN
dc.identifier.citationZiemiński K., Solecka M., Mikrobiologiczny rozkład tlenków azotu. W: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Łódź 2006 : materiały konferencyjne, Wydawnictwo SIGMA-NOT, Gliwice 2006, s. 112-116, ISSN 0473-7733.
dc.identifier.issn0473-7733
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/3486
dc.language.isoplpl_PL
dc.page.numbers. 112-116
dc.publisherWydawnictwo SIGMA-NOTpl_PL
dc.relation.ispartofRozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Łódź 2006 : materiały konferencyjne, Wydawnictwo SIGMA-NOT, Gliwice 2006, ISSN 0473-7733.
dc.subjectmikroorganizmy - zdolność biodegradacjipl_PL
dc.subjectoczyszczanie odpadów produkcyjnychpl_PL
dc.subjectredukcja tlenków azotupl_PL
dc.subjecttlenki azotu - mikrobiologiczny rozkładpl_PL
dc.subjectmicroorganisms - biodegradabilityen_EN
dc.subjecttreatment of production wasteen_EN
dc.subjectreduction of nitrogen oxidesen_EN
dc.subjectnitrogen oxides - microbial decompositionen_EN
dc.titleMikrobiologiczny rozkład tlenków azotupl_PL
dc.title.alternativeThe microbiological decomposition of oxides nitrogenen_EN
dc.typereferatpl_PL
dc.typepaperen_EN

Pliki

Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
Mikrobiolog_Zieminski_Solecka_2006.pdf
Rozmiar:
1.64 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: