Turystyka zrównoważona oraz Challenge Based Learning (CBL) z wykorzystaniem czatu GPT oczami studentów Politechniki Łódzkiej w kontekście uniwersytetu ECIU

Ładowanie...
Miniatura

Data

2023

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

"Niniejszy artykuł porusza zagadnienia wpływające na zwiększenie zaangażowania studenta w proces uczenia się języka angielskiego oraz w działania proekologiczne poza uczelnią. Uczenie (się) poprzez wyzwania CBL (ang. Challenge Based Learning) to innowacyjne podejście edukacyjne, które angażuje studentów poprzez rozwiązywanie rzeczywistych problemów. W tekście omawiane są główne założenia CBL oraz sposoby wykorzystania zagadnienia zrównoważonej turystyki w agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 SDGs (ang. Sustainable Development Goals). Turystyka zrównoważona odgrywa kluczową rolę w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju oraz minimalizowaniu negatywnego wpływu na środowisko i społeczności lokalne. Poprzez włączenie tematu turystyki zrównoważonej do programu zajęć studenci zdobywają wiedzę na temat jej zasad i poznają jej miejsce wśród innych celów zrównoważonego rozwoju. W artykule przedstawione zostały sposoby wykorzystania sztucznej inteligencji, na przykładzie czatu GPT, jako wsparcia nauczyciela w prowadzeniu zajęć. Autorka zaprezentowała opinie studentów związane z tematyką zajęć oraz z techniką CBL, jak również prototypy rozwiązywania problemów wynikających z nieprzestrzegania zasad turystyki zrównoważonej."

Opis

Słowa kluczowe

zaangażowanie studenta, CBL,, ChatGPT, prototyp, turystyka zrównoważona, student engagement, CBL, ChatGPT, prototype, tourism balanced

Cytowanie

Stawicka, M., Turystyka zrównoważona oraz Challenge Based Learning (CBL) z wykorzystaniem czatu GPT oczami studentów Politechniki Łódzkiej w kontekście uniwersytetu ECIU. W: V konferencja dydaktyczno-naukowa dla lektorów i nauczycieli języków obcych. Lektor High-Tech 2023, Gałaj M. (Red.), Budzińska K. (Red.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2023, s. 80-98, ISBN 978-83-67934-20-6.