Książki, monografie, podręczniki, rozdziały (CJ)

Stały URI dla kolekcji

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 5 z 5
 • Pozycja
  English for technical communication
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2023) Speller, John; Ellederová, Eva (Rec.)
 • Pozycja
  English for International Researchers
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Speller, John; Wasiak, Michał; Bottomley, Jane
 • Pozycja
  Academic English for Engineers. Coursebook.
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2017) Miłosz-Bartczak, Joanna; Speller, John; Nowacka, Magdalena; Bottomley, Jane
  Academic English for Engineers is a task-based coursebook designed to develop the language and communication skill required by scientists and engineers for success at university and beyond. The programme focused on two main learning outcomes. After finishing the course, student be able to make effective presentations and produce formal technical writing related to their disciplines. Presentation and writing skills are taught in tandem through a series of carefully scaffolded tasks, which also involve reading and listening to improve all four major language areas. Students will further develop 21st century skills such as ICT literacy, problem-solving and critical thinking. Additional resources include phrasebanks and style guide, progress tests and lesson slides. Additional resources include phrasebanks and style guide, progress tests and lesson slides.
 • Pozycja
  Academic English for Engineers. Teacher`s Book.
  (Lodz University of Technology Press, 2017) Miłosz-Bartczak, Joanna; Speller, John; Nowacka, Magdalena; Bottomley, Jane
  Academic English for Engineers is a task-based coursebook designed to develop the language and communication skill required by scientists and engineers for success at university and beyond. The programme focused on two main learning outcomes. After finishing the course, student be able to make effective presentations and produce formal technical writing related to their disciplines. Presentation and writing skills are taught in tandem through a series of carefully scaffolded tasks, which also involve reading and listening to improve all four major language areas. Students will further develop 21st century skills such as ICT literacy, problem-solving and critical thinking. Additional resources include phrasebanks and style guide, progress tests and lesson slides.
 • Pozycja
  Foreign languages in higher education system : integration between theoretical knowledge and teaching practice
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2010) Bronikowska, Maria; Żłobiński, Piotr; Lodz University of Technology. Foreign Languages Centre.; Baranowski, Krzysztof; Gałkowski, Artur; Skobel, Stanisław
  Dostosowanie polskiego szkolnictwa wyższego do wymogów procesu bolońskiego oraz standardów szkolnictwa europejskiego i światowego stawia przed nauczycielami języków obcych nowe wyzwania, stwarzając jednocześnie potrzebę ciągłego zaangażowania w działania mające na celu podnoszenie poziomu kształcenia. Studium Języków Obcych Politechniki Łódzkiej wdrożyło system zapewnienia jakości kształcenia studentów w zakresie języków obcych w 2005 roku i od tego czasu sukcesywnie podejmuje działania projakościowe. Studium dysponuje obecnie świetnie wykwalifikowaną kadrą, nowocześnie wyposażonymi w sprzęt audiowizualny audytoriamii bogatą biblioteką, z której korzystają lektorzy i studenci przygotowujący się do zajęć [...].