Książki, monografie, podręczniki, rozdziały (CJ)

Stały URI dla kolekcji

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 9 z 9
 • Pozycja
  Turystyka zrównoważona oraz Challenge Based Learning (CBL) z wykorzystaniem czatu GPT oczami studentów Politechniki Łódzkiej w kontekście uniwersytetu ECIU
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2023) Stawicka, Marzena
  "Niniejszy artykuł porusza zagadnienia wpływające na zwiększenie zaangażowania studenta w proces uczenia się języka angielskiego oraz w działania proekologiczne poza uczelnią. Uczenie (się) poprzez wyzwania CBL (ang. Challenge Based Learning) to innowacyjne podejście edukacyjne, które angażuje studentów poprzez rozwiązywanie rzeczywistych problemów. W tekście omawiane są główne założenia CBL oraz sposoby wykorzystania zagadnienia zrównoważonej turystyki w agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 SDGs (ang. Sustainable Development Goals). Turystyka zrównoważona odgrywa kluczową rolę w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju oraz minimalizowaniu negatywnego wpływu na środowisko i społeczności lokalne. Poprzez włączenie tematu turystyki zrównoważonej do programu zajęć studenci zdobywają wiedzę na temat jej zasad i poznają jej miejsce wśród innych celów zrównoważonego rozwoju. W artykule przedstawione zostały sposoby wykorzystania sztucznej inteligencji, na przykładzie czatu GPT, jako wsparcia nauczyciela w prowadzeniu zajęć. Autorka zaprezentowała opinie studentów związane z tematyką zajęć oraz z techniką CBL, jak również prototypy rozwiązywania problemów wynikających z nieprzestrzegania zasad turystyki zrównoważonej."
 • Pozycja
  Digitalizacja zajęć: jak OneNote wspiera nowoczesną edukację i promuje umiejętności XXI wieku
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2023) Hejduk, Mariola
  "Obecnie rozwijanie sprawności cyfrowych nie jest przypisane tylko konkretnym przedmiotom kierunkowym, lecz staje się integralną częścią wszystkich przedmiotów oferowanych zarówno w szkołach jak i na uczelniach. Spowodowane jest to faktem, że nowoczesna edukacja korzysta z narzędzi technologicznych, a więc efektywne ich wykorzystywanie, zarówno przez studentów jak i nauczycieli, staje się koniecznością. Niniejszy artykuł przedstawia wyniki eksperymentu przeprowadzonego w dziewięciu grupach realizujących lektorat języka angielskiego w Centrum Językowym Politechniki Łódzkiej. Eksperyment polegał na wdrożeniu cyfrowego notesu OneNote do organizacji zajęć i miał na celu nie tylko rozwijanie sprawności cyfrowych wśród studentów PŁ, ale również umiejętności i kompetencji XXI wieku, których posiadanie staje się kluczowe na dzisiejszym rynku pracy."
 • Pozycja
  Chat GPT – użycie sztucznej inteligencji do przygotowania zajęć językowych
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2023) Biernat, Dominika; Stefańska, Agnieszka
  "Artykuł jest omówieniem aspektów edukacyjnych związanych z wykorzystaniem Chatu GPT przez nauczycieli języka angielskiego. Przedstawia różne sposoby wykorzystania Chatu w warsztacie nauczyciela na podstawie procesu przygotowania zajęć dla studentów uczelni technicznej. Autorki omawiają kwestie potencjalnych korzyści i wad użycia sztucznej inteligencji, poddając dyskusji kwestie etyczne związane z wykorzystaniem Chatu w edukacji. Dzielą się również praktycznymi wskazówkami ułatwiającymi przygotowanie zadań, prezentując wyzwania, jakie stoją przed nauczycielami i studentami w zakresie integracji sztucznej inteligencji w procesie nauki języka angielskiego."
 • Pozycja
  Wprowadzenie
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2023) Budzińska, Katarzyna; Gałaj, Magdalena
  "Od swojej pierwszej edycji w 2018 roku Konferencja Lektor High-Tech stała się nie tylko miejscem spotkań nauczycieli języków obcych oraz ekspertów z dziedziny edukacji, lecz także inkubatorem innowacyjnych rozwiązań, które odzwierciedlają dynamikę zmian w nauczaniu i uczeniu się. Coroczne wydarzenie, organizowane przez Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej, przybiera coraz większą rangę jako punkt odniesienia dla nowych trendów, aplikacji i rozwiązań w nieustannie zmieniającej się edukacji językowej. [...]"
 • Pozycja
  English for technical communication
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2023) Speller, John; Ellederová, Eva (Rec.)
 • Pozycja
  English for International Researchers
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Speller, John; Wasiak, Michał; Bottomley, Jane
 • Pozycja
  Academic English for Engineers. Coursebook.
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2017) Miłosz-Bartczak, Joanna; Speller, John; Nowacka, Magdalena; Bottomley, Jane
  Academic English for Engineers is a task-based coursebook designed to develop the language and communication skill required by scientists and engineers for success at university and beyond. The programme focused on two main learning outcomes. After finishing the course, student be able to make effective presentations and produce formal technical writing related to their disciplines. Presentation and writing skills are taught in tandem through a series of carefully scaffolded tasks, which also involve reading and listening to improve all four major language areas. Students will further develop 21st century skills such as ICT literacy, problem-solving and critical thinking. Additional resources include phrasebanks and style guide, progress tests and lesson slides. Additional resources include phrasebanks and style guide, progress tests and lesson slides.
 • Pozycja
  Academic English for Engineers. Teacher`s Book.
  (Lodz University of Technology Press, 2017) Miłosz-Bartczak, Joanna; Speller, John; Nowacka, Magdalena; Bottomley, Jane
  Academic English for Engineers is a task-based coursebook designed to develop the language and communication skill required by scientists and engineers for success at university and beyond. The programme focused on two main learning outcomes. After finishing the course, student be able to make effective presentations and produce formal technical writing related to their disciplines. Presentation and writing skills are taught in tandem through a series of carefully scaffolded tasks, which also involve reading and listening to improve all four major language areas. Students will further develop 21st century skills such as ICT literacy, problem-solving and critical thinking. Additional resources include phrasebanks and style guide, progress tests and lesson slides.
 • Pozycja
  Foreign languages in higher education system : integration between theoretical knowledge and teaching practice
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2010) Bronikowska, Maria; Żłobiński, Piotr; Lodz University of Technology. Foreign Languages Centre.; Baranowski, Krzysztof; Gałkowski, Artur; Skobel, Stanisław
  Dostosowanie polskiego szkolnictwa wyższego do wymogów procesu bolońskiego oraz standardów szkolnictwa europejskiego i światowego stawia przed nauczycielami języków obcych nowe wyzwania, stwarzając jednocześnie potrzebę ciągłego zaangażowania w działania mające na celu podnoszenie poziomu kształcenia. Studium Języków Obcych Politechniki Łódzkiej wdrożyło system zapewnienia jakości kształcenia studentów w zakresie języków obcych w 2005 roku i od tego czasu sukcesywnie podejmuje działania projakościowe. Studium dysponuje obecnie świetnie wykwalifikowaną kadrą, nowocześnie wyposażonymi w sprzęt audiowizualny audytoriamii bogatą biblioteką, z której korzystają lektorzy i studenci przygotowujący się do zajęć [...].