Podstawowe mechanizmy kryzysu finansowego lat 2007-2008

Ładowanie...
Miniatura

Data

2015

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Kryzys finansowy lat 2007-2008 był jednym z największych i najdotkliwszych kryzysów w dziejach. Rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych, po czym rozlał się na gospodarki innych państw, by zagrozić w końcu istnieniu całemu znanemu nam systemowi finansowemu. Niezliczona ilość artykułów oraz publikacji w ostatnich latach wskazywała na przyczyny wystąpienia tego kryzysu. Jednak nieliczne opracowania traktują o mechanizmach wskazujących na to, w jaki sposób rozlał się on praktycznie na wszystkie segmenty działalności, sięgając głęboko poza rynki finansowe. Poczynając od procesu sekurytyzacji, będącego przyczyną dystrybucji ryzyka na niespotykaną dotychczas skalę, poprzez moralny hazard największych instytucji finansowych, a kończąc na masowej wyprzedaży aktywów i nieufności wobec ocen agencji ratingowych. Wobec powyższego przyjęto, iż celem niniejszego opracowania jest określenie podstawowych mechanizmów kryzysu finansowego lat 2007-2008. W publikacji wykorzystano zarówno krajową, jak i zagraniczną literaturę przedmiotu, poświęconą tematyce tytułowego kryzysu.

Opis

Słowa kluczowe

kryzys finansowy, mechanizmy kryzysu finansowego - analiza, financial crisis, financial crisis mechanisms - analysis

Cytowanie

Sitkiewicz P., Podstawowe mechanizmy kryzysu finansowego lat 2007-2008. W: Współczesne organizacje wobec wyzwań zarządzania ryzykiem : aspekty poznawcze, Kapuścińska Karolina Z. (red.), Lachiewicz S. (red.), Matejun M. (red.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2015, s. 75-85, ISBN 978-83-7283-673-1.