Zarządzanie Innowacyjne. Sterowanie zmianami w procesie integracji europejskiej

Ładowanie...
Miniatura

Data

2007

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych

Abstrakt

Zarządzanie innowacyjne umożliwia sprawne kierowanie całym procesem innowacyjnym, który obejmuje całokształt działań związanych z rozpoznaniem potrzeb, przygotowaniem, opracowaniem i wdrożeniem innowacji a następnie jej zweryfikowaniem na rynku. Zarządzanie to łączy się dzisiaj ściśle z zarządzaniem strategicznym, gdyż innowacja bez strategii może być nieefektywna, a jej powstanie i wdrożenie nawet znacznie utrudnione. Autor ma nadzieję, że prezentowana książka zainspiruje menedżerów do wzbogacania swej wiedzy i bardziej wnikliwego oraz kompleksowego analizowania zagadnień praktyki w szerokim kontekście ocen efektywności. Kieruje ją przede wszystkim do menedżerów, studentów i naukowców z intencją, że zapoznanie się z zaprezentowanymi w niej poglądami ułatwi im rozwijanie własnych koncepcji skutecznego zarządzania organizacjami w zmieniającym się dynamicznie otoczeniu i lepsze ich prosperowanie dzięki tworzeniu rzeczy nowych lub starych, ale w sposób bardziej nowoczesny i oszczędniejszy, dzięki wprowadzaniu innowacji we wszystkich dziedzinach swego działania i sferach życia organizacji. Autor ma też nadzieję, że lektura tej książki pobudzi ich myślenie kompleksowe, logiczne analizowanie, siłę wyobraźni i kreatywność w działaniu.

Opis

Słowa kluczowe

zarządzanie - innowacje, zarządzanie innowacyjne, zarządzanie zasobami ludzkimi, rozwój frmy, management - innovation, innovative management, human resources management, development of the company

Cytowanie

Penc J., Zarządzanie Innowacyjne. Sterowanie zmianami w procesie integracji europejskiej., Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych, Łódź 2007, ISBN 978-83-60902-48-6.