Znaczenie innowacyjności w procesie zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem w Polsce w kontekście zjawisk globalizacji europejskiej

Miniatura

Data

2007

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacyjność polskich przedsiębiorstw, innowacyjność sektora MSP, zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, small and medium sized enterprises, innovativeness of Polish enterprises, innovativeness of the SME sector, management of a small and medium enterprise

Cytowanie

Stanisławski R., Znaczenie innowacyjności w procesie zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem w Polsce w kontekście zjawisk globalizacji europejskiej. W: Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, Potocki A. (red.), Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2007, s. 315-327 ISBN 978-83-7251-753-1.