Ocena stopnia porażenia pleśniami materiałów budowlanych w określonych warunkach mikroklimatycznych

dc.contributor.authorGutarowska, B.
dc.contributor.authorJanińska, B.
dc.date.accessioned2021-05-18T10:25:44Z
dc.date.available2021-05-18T10:25:44Z
dc.date.issued2001
dc.description.abstractArtykuł przedstawia badania wpływu określonych warunków mikroklimatycznych na stopień zapleśnienia betonu komórkowego, płyty kartonowo-gipsowej, płyty kartonowo-gipsowej pokrytej farbą emulsyjną. Badano 2 warianty zmian mikroklimatycznych mających często miejsce w praktyce tj. przeniesienie materiałów budowlanych porażonych pleśniami z warunków wilgotnych do warunków suchych. W drugim wariancie przeniesiono materiały bez widocznych objawów zapleśnienia do pomieszczeń nawilżanych i ogrzewanych. Stopień porażenia pleśniami oceniany był metodą oznaczania zawartości ergosterolu. Stwierdzono, iż poziom porażenia pleśniami jest zależny od warunków przechowywania materiałów budowlanych, od rodzaju materiału (najwyższe zapleśnienie wykazywał beton komórkowy). Stwierdzono, iż naturalne suszenie zapleśniałych materiałów budowlanych w pomieszczeniach podgrzewanych nie wpływa hamująco na rozpoczęty wzrost pleśni. W przypadku zmiany mikroklimatu na bardziej wilgotny następuje stymulacja wzrostu grzybni pleśni. Stwierdzono, iż metoda oznaczania ergosterolu odzwierciedla faktyczny stan porażenia pleśniami materiału budowlanego i może być stosowana w praktyce laboratoryjnej do oceny porażenia pleśniami tych materiałów.pl_PL
dc.description.abstractThe paper presents the study of influence definite climate conditions on degree of mould contamination of cellular concrete, gypsum-carton board and gypsum-carton board covered with emulsion paint. Investigated 2 variants of microclimatic changes having often place in practice i.e. carriage of moulds contaminated building materials from moist conditions to dry conditions. In second variant materials without visible moulds growth transferred to rooms moistened and heated. Degree of moulds contamination was estimated on the ground of ergosterol contents. Ascertained, that level of moulds contamination depends on conditions of storage of building materials, kind of materiał (highest contamination' s level showed cell u lar concrete ). Also ascertained, that natura! desiccation of moulds contaminated building materials in rooms heated up does not inhibit of commencement moulds growth. In chance of change of microclimate on more moist follows stimulation of growth of fungal mycelium. Method of determination of ergosterol shows factual state of moulds contamination of building materials and can be used in laboratory practice to estimation moulds contamination of these materials.en_EN
dc.identifier.citationGutarowska B., Janińska J., Ocena stopnia porażenia pleśniami materiałów budowlanych w określonych warunkach mikroklimatycznych. W: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : II Konferencja Naukowa Łódź 2001: materiały konferencyjne, Wydawca Politechnika Łódzka, Łódź 2001, s. 313-316, ISBN 83-87202-93-2.
dc.identifier.isbn83-87202-93-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/3448
dc.language.isoplpl_PL
dc.page.numbers. 313-316
dc.publisherPolitechnika Łódzkapl_PL
dc.publisherLodz University of Technologyen_EN
dc.relation.ispartofRozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : II Konferencja Naukowa Łódź 2001 : materiały konferencyjne, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2001, ISBN: 83-87202-93-2.
dc.subjectwarunki mikroklimatyczne - zapleśnieniepl_PL
dc.subjectmateriały budowlane - porażenie pleśniąpl_PL
dc.subjectmetoda oznaczania egosterolupl_PL
dc.subjectmicroclimatic conditions - molden_EN
dc.subjectbuilding materials - mold contaminationen_EN
dc.subjectmethod for the determination of egosterolen_EN
dc.titleOcena stopnia porażenia pleśniami materiałów budowlanych w określonych warunkach mikroklimatycznychpl_PL
dc.title.alternativeAssessment of value of mould contamination of building materials in the definited microclimate conditionen_EN
dc.typereferatpl_PL
dc.typepaperen_EN

Pliki

Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
Ocena_stop_Gutarowska_Janinska_2001.pdf
Rozmiar:
757.77 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: