The use of the OPF concept in cell manufacturing structures

Ładowanie...
Miniatura

Data

2009

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

OPF, one piece flow, production organisation, manufacturing system, przepływ jednej sztuki, organizacja produkcji, system produkcyjny

Cytowanie

Dudek M., Zakrzewska-Bielawska A., The use of the OPF concept in cell manufacturing structures. W: Contemporary problems in managing production and services supporting manufacturing processes, Lewandowski J. (red.), Jałmużna Irena B. (red.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009, s. 72-82, ISBN 978-83-7283-322-8.