Zarządzanie i planowanie marketingowe

Ładowanie...
Miniatura

Data

2005

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe PWN

Abstrakt

[...] W niniejszym opracowaniu zawarto nie tylko teoretyczne rozważania na temat koncepcji marketingu, reguł myślenia marketingowego oraz zarządzania marketingowego, ale przede wszystkim dokonano w ujęciu praktycznym analizy i ustalenia kierunków doskonalenia zarządzania i planowania marketingowego z myślą o potrzebach przedsiębiorstwa w zmieniającym się otoczeniu. W podręczniku uwzględniono zatem przejścia od prostej segmentacji rynku i badań zachowania konsumenta do bezpośredniego i relacyjnego marketingu, który poszukuje bardziej zadaniowo zorientowanego rozwoju produktu/usługi i ściślejszych powiązań z klientem, dostawcami oraz innymi uczestnikami rynku. Opracowanie przeznaczone jest dla osób, które powinny poznać wymieniony obszar wiedzy marketingowej, a więc głównie dla studentów wyższych uczelni, a także kierowników polskiej gospodarki.[...]

Opis

Słowa kluczowe

marketing - podręczniki akademickie, marketing strategiczny, marketing zarządzanie, marketing - academic textbooks, strategic marketing, marketing management

Cytowanie

Pomykalski A., Zarządzanie i planowanie marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN 83-01-14483-1.