Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Ładowanie...
Miniatura

Data

2007

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe PWN

Abstrakt

Nowe opracowanie dotyczące analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Uwzględnia najnowsze osiągnięcia badawcze w tym zakresie oraz nowe kierunki pojawiające się w praktyce. Zawiera m.in. odniesienia do: - zarządzania wartością, - międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, - finansowania ze środków UE. Omówione narzędzia analizy finansowej umożliwiają wielopłaszczyznowe podejście do problemu (od strony zarządzających przedsiębiorstwem, inwestorów, kredytodawców oraz pozostałych interesariuszy), jednak podstawowy wątek bazuje na dominującym obecnie w praktyce założeniu maksymalizacji wartości dla właścicieli. Przedstawione rozważania są ukierunkowane na przedsiębiorstwa różnej wielkości oraz znajdujące się na różnych etapach rozwoju, co stanowi pewne odejście od dominującego w literaturze nastawienia na finanse korporacji. Książka została napisana z myślą o studentach wyższych szkół ekonomicznych (państwowych i prywatnych), uniwersytetów, politechnik i akademii rolniczych oraz o przedsiębiorcach i menedżerach finansowych.

Opis

Słowa kluczowe

analiza finansowa, przedsiębiorstwa- podręcznik akademicki, sprawozdanie finansowe, strategia finansowa, analiza wskaźnikowa, financial analysis, enterprises - academic textbook, financial statements, financial strategy, ratio analysis

Cytowanie

Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, ISBN 978-83-01-14871-3.