Wdrażanie standardów zarządzania bezpieczeństwem żywności w teorii i praktyce.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2016

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechnika Łódzka
Lodz University of Technology Publisher

Abstrakt

Ważność problematyki zarządzania bezpieczeństwem żywności nie wymaga uzasadnienia. Od zawsze był to temat ważny dla każdego uczestnika łańcucha żywnościowego, począwszy od producenta materiału siewnego, a skończywszy na konsumencie. Najważniejszym elementem składającym się na złożoną dziedzinę zarządzania bezpieczeństwem żywności jest jej zapewnienie. Zapewnienie bezpieczeństwa żywności polega na zagwarantowaniu konsumentowi, że po jej spożyciu nie będą występowały niekorzystne dla niego efekty uboczne, wynikające na przykład z zatrucia. Gdy do zapewnienia bezpieczeństwa żywności dodamy jeszcze aspekty związane między innymi z nadzorem nad właściwą dokumentacją, monitorowaniem, odpowiedzialnością kierownictwa czy audytami, to wówczas mamy do czynienia z zarządzaniem bezpieczeństwem żywności.
The validity of the issues of food safety management does not require justification. It has always been a subject important for each participant of the food chain, from the seed manufacturer and ending with the consumer. The most important element in the management of food safety is the assurance. When to ensure food safety, we add aspects, inter alia, the supervision of documentation, monitoring, management responsibility and audits, then we have to deal with the management of food safety.

Opis

Słowa kluczowe

zarządzanie bezpieczeństwem żywności, branża spożywcza, system zarządzania bezpieczeństwem żywności, standard BRC, food safety management, food industry, food safety management system

Cytowanie

Walaszczyk A., Wdrażanie standardów zarządzania bezpieczeństwem żywności w teorii i praktyce., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2016, ISBN 9788372837738.