Analysis of stability of the human gait.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2007

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Abstrakt

Analysis of the gait stability of a man moving along an even surface with a constant velocity is presented. The stability criteria applied to biped robots, namely: the Zero Moment Point (ZMP) and the Ground projection of the Center Of Mass (GCOM) have been employed in the investigations. The analysis has been carried out on the basis of measurement data obtained from the human gait recorded wit h a digital camera.
Artykuł przedstawia analizę stabilności chodu człowieka poruszającego się po równej poziomej powierzchni. W badaniach wykorzystano dwa kryteria stateczności: ZMP (Zero Moment Point) i GCOM (Ground projection of the Center Of Mass) stosowane w odniesieniu do robotów dwunożnych. Analizę przeprowadzono na podstawie zarejestrowanych za pomocą kamer cyfrowych danych dotyczących trajektorii wybranych punktów.

Opis

Słowa kluczowe

human gait, stability criteria, stabilność, stabilność chodu, kryteria stateczności, roboty dwunożne, kamery cyfrowe, stabilność chodu człowieka

Cytowanie

Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2007 Vol.45 nr 1 s.91-98, streszcz.