Usuwanie grzybów pleśniowych z drewna z zastosowaniem lasera

Ładowanie...
Miniatura

Data

2003

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Politechnika Łódzka
Lodz University of Technology

Abstrakt

W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań dotyczących zastosowania lasera do likwidowania zagrzybienia z powierzchni drewna. Pod wpływem naświetlania laserem Nd:YAG drewno porażone przez Aspergillus niger zostało oczyszczona na skutek zdmuchiwania konidiów z powierzchni. Liczba aktywnych grzybów zmniejszyła się o 2 wartości logarytmu w stosunku do wartości początkowej.
The results of preliminary experiments on the use of laser for the removal of fungi from wood surface were presented. The wood contaminated by Aspergillus niger was visual cleaned under the exposure of Nd:Y AG laser. The fungal conidia were removing as a result of their "blowing" from the surface of wood. The beginning number of active fungi decreased of 2 logarithm value.

Opis

Słowa kluczowe

usuwanie grzybów pleśniowych, drewno - usuwanie pleśni, usuwanie pleśni z wykorzystaniem lasera, removal of mold fungi, wood - mold removal, removing mold with a laser

Cytowanie

Piotrowska M., Bogusławska-Kozłowska J., Rożniakowski K., Usuwanie grzybów pleśniowych z drewna z zastosowaniem lasera. W: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : III Konferencja Naukowa Łódź 2003 : materiały konferencyjne, Wydawca Politechnika Łódzka, Łódź 2003, s. 155-158, ISBN 83-919038-2-6.