Materiały konferencyjne, referaty (WBAIŚ)

Stały URI dla kolekcji

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 20 z 22
 • Pozycja
  Łódź U Like 2021 : 12 Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Studentów Architektury - Zobaczyć. Dotknąć. Doświadczyć. Przeżyć. Opowiedzieć. : monografia
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Witkowski, Włodzimierz. Red. nauk.; Striker, Jarosław. Red. nauk.; Politechnika Łódzka. Instytut Architektury i Urbanistyki.; Koło Naukowe Studentów Architektury PŁ „IX Piętro"; Niemczyk, Ernest; Wdowiarz-Bilska, Matylda
  „Rzeczywistość dziś to utopia wczoraj” – słowa te padły niegdyś z ust francuskiego architekta Charles'a Édouarda Jeannereta, znanego pod pseudonimem Le Corbusier. Rzeczywistość w jakiej zorganizowana została XII już edycja Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego Studentów Architektury różniła się zgoła od tej, która była nam znana przed wybuchem pandemii. Tradycyjne hasło przewodnie konferencji „Zobaczyć. Dotknąć. Doświadczyć. Przeżyć. Opowiedzieć” w tym roku wybrzmiało szczególnie wyraźnie i mogło skłonić do refleksji. Ideą Seminarium od pierwszej edycji było tworzenie przestrzeni, w której prelegenci będą mogli podzielić się doświadczeniami, jakie zdobyli podczas obcowania z architekturą na całym świecie. Czas pandemii znacząco wpłynął na obszar naszego życia, jakim są podróże, możliwość bezpośredniego kontaktu ze sztuką oraz ograniczył kontakty międzyludzkie, tak istotne dla wymiany przemyśleń czy dyskusji. Technologie, jakimi dysponuje XXI wiek otworzyły nam wiele nowych dróg, którymi możemy dążyć celem poznania tego co odległe, m.in. architektury innych zakątków świata. Charakter spotkań w dobie pandemii uniemożliwia bezpośredni kontakt twarzą w twarz, którego nie da się zastąpić nawet najbardziej nowoczesnym sprzętem elektronicznym. Jednak zdalna wymiana myśli i poglądów oraz stworzenie możliwości pochylenia się nad tematyką przedstawionych publikacji są równie cenne. [...]
 • Pozycja
  Reinforcement of Lattice Tower Legs Made of Angle Sections
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Szafran, J.; Telega, J.
  The main goal of this paper is to present the results of the buckling resistance analysis of two types of unconventional reinforcement of legs of a telecommunications tower by means of equal-leg angle sections. The key reinforcing elements are round solid bars that are connected with the angle section in various ways. Two types of connection between an existing leg and reinforcing elements were considered: stiff (welded) and frictional (based on friction between round solid bars and sheet plates around them). The reinforced element was loaded by a surface force applied at the upper end of the angle section. The paper discusses the impact of how the reinforced and reinforcing elements were connected on the value of the critical force. For the frictional connection, it was also shown how environmental conditions (wet or dry) and the resulting friction coefficient influence the form of buckling and the failure mechanism. Calculations were made with FEM numerical analysis using the FEMAP software.
 • Pozycja
  Polyurea Coatings as a Possible Structural Reinforcement System
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Szafran, J.; Matusiak, A.
  This paper describes studies completed under the research project “Polyurea coatings as a possible reinforcement system”. It primarily aims at assessing the usability of polyurea coatings for improving the performance of components of building structures. Basic studies on polyurea, simple physical tests and full-scale experiments were carried out for drawing up this paper. Their outcomes were analyzed, and the performance of the coating and its effect on building components was evaluated. The results of the analysis show that applying the polyurea coating makes it possible for structural elements to maintain integrity after their load-carrying capacities were exceeded, and helps improve other functional properties of a structure.
 • Pozycja
  Probabilistic Analysis of the 6061 Aluminium Alloy Tensile Test with Random Initial Microdefects
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Strąkowski, M.; Kamiński, M.
  The main aim of this paper was to investigate an application of the generalized higher order iterative generalized stochastic perturbation technique in numerical simulation of 6061 aluminum alloy plastic behavior with structural initial microdefects. Gurson-Tvergaard-Needleman constitutive porous material model implemented in ABAQUS system has been employed for this purpose with its 2D triangular and quadrilateral elements. A volume fraction f0 of the initial microdefects naturally appearing in the material has been adopted as the input random variable having symmetric but not necessary Gaussian distribution. A verification of its uncertainty influence on statistical scattering of material specimen deformations, stresses and void volume fractions has been carried out thanks to the common usage of the FEM system ABAQUS and computer algebra system MAPLE 2019. The 10th order Iterative Stochastic Perturbation Technique has been compared with Monte Carlo Simulations and Semi-Analytical Method to analyze uncertainty in extreme stresses and deformations within the tensioned material coupon.
 • Pozycja
  Static and Dynamic Analysis of Bar Structures Using VPL on the Example of Steel Dome
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Redzynia, M.; Kubacka, E.; Wirowski, A.
  In this note, the optimization analysis of a steel spatial structure was carried out. The object considered in the work is a steel mesh dome characterized by a triangular division, which was defined on the basis of the procedure proposed by Richard Fuller. The optimization analysis was performed using the Dynamo Studio software – definition of geometric models of domes and dynamic analysis, and also Robot Structural Analysis Professional – generation of calculation models of the structure. Finally, the most optimal variants of the mesh dome geometry were selected from the considered ones.
 • Pozycja
  Comparative Analysis of the Resistances of Uniplanar Joints in Lattice Structures
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Majtka, J.; Gajdzicki, M.; Supeł, Ł.
  The aim of the study is to compare the design resistance of selected planar K-type joints in lattice girders, made of square hollow sections. A comparative analysis was carried out using three methods: Eurocode 1993-1-8 (EC3) application rules, the FEM method using Autodesk Robot Structural Analysis software, and the CBFEM method using Idea Statica software. The resistance of lattice joints depends on many parameters and the range of possible cases seems to be infinite. Therefore, the study was limited to investigating the influence of the variation of the four geometrical parameters of the nodes. The research also reports and discusses the differences in the results obtained from the three methods mentioned above and shows that there is a need to extend the provisions of the EC3 standard with additional cases that may occur when designing lattice structures.
 • Pozycja
  Analytical and Numerical Reliability Analysis of the Pratt Steel Truss
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Kamiński, M.; Błoński, R.
  The main aim of this paper was to investigate a variation of the reliability index β for some steel truss girder depending with respect to its length and to check the differences in numerical results obtained with the use of numerical and analytical probabilistic calculations. Some small Pratt truss, which includes vertical members and diagonals that slope down towards its centre was selected to make such a comparison. The span of this truss has been adopted as the Gaussian input variable in this study, which is motivated by in situ observations and measurements statistics as well as by its nonlinear impact on the Serviceability Limit State. The basic probabilistic characteristics of the structural response have been determined using the 10th-order Iterative Generalized Stochastic Perturbation Method and using Monte-Carlo Simulation also. The very important aspects in this work are (i) a contrast of analytical and numerical results and (ii) stochastic analysis of the load capacity in this truss joints, i.e. the stresses in the welds. Numerical results presented here have been obtained by the Finite Element Method system Robot Structural Analysis Professional 2021 and also via symbolic computer algebra environment MAPLE.
 • Pozycja
  Random Response of Steel Hall Subjected to the Dynamic Excitation by the Generalized Iterative Stochastic Perturbation Technique
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Bredow, R.; Kamiński, M.
  This work aims to analyze the random response of steel halls subjected to dynamic wind excitation. The investigated object has recently been erected in central Poland and its mathematical model has been created in Abaqus 2017 software. The model includes the warp of beam elements involved in the structure which adds additional value to this work. Dynamic analysis has been performed with the Hilber- Hughes-Taylor algorithm and recovered responses undergo further approximation in polynomial form for probabilistic analysis. Several uncertainties of mechanical and environmental nature are investigated. Generalized Iterative Stochastic Perturbation Technique has been contrasted with Monte Carlo Simulations and Semi-Analytical Approach. Conclusions from this comparison are discussed in this paper.
 • Pozycja
  Analysis of the harmonic excitation of scaffolding structures
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Bęc, J.; Błazik-Borowa, E.; Szer, J.
  Scaffoldings are lightweight temporary structures used mostly at construction sites. Due to their dynamic characteristics they are prone to dynamic excitation occurring at the structures or in the nearby at the construction site. A medium size scaffolding FEM model was subjected to harmonic excitation with frequencies ranging from 2 Hz to 12 Hz as a single harmonic force located in one of the selected nodal points. Full dynamic analysis of structure subjected to the load varying in time was provided by direct integration. Maximum displacement during forced vibrations and fading free vibrations after the source of excitation became inactive were watched in relation to the force parameters and its location. It has been observed that frequencies close to the first natural frequencies propagate to the entire structure, while higher frequencies cause discomfort for scaffolding users, but have a smaller range of action.
 • Pozycja
  XXVII LSCE 2021 : Lightweight Structures in Civil Engineering. Contemporary problems. Book of Abstracts
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Szafran, Jacek; Kamiński, Marcin; Lodz University of Technology. Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering - Department of Structural Mechanics
  For over a quarter of a century, every first Friday of December has been reserved for many people for a longawaited event – the LSCE conference. For all members of Polish Chapters of the International Association for Shell and Spatial Structures, as well as for many other engineers and researchers, this is an opportunity to meet colleagues and share the results of their latest work with them. This year's meeting is already the 27th of this series.Numerous participation of Polish researchers in the work of the IASS in the mid-1990s resulted in the establishment of the Polish Chapter of the IASS, which was the largest national group in the Association. The LSCE conference became a forum for meetings and a place for coordination of organizational activities. From the very beginning, however, it attracted participants from many other countries and was never limited only to Poland.[...]
 • Pozycja
  Usuwanie grzybów pleśniowych z drewna z zastosowaniem lasera
  (Politechnika Łódzka, 2003) Piotrowska, M.; Bogusławska-Kozłowska, J.; Rożniakowski, K.
  W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań dotyczących zastosowania lasera do likwidowania zagrzybienia z powierzchni drewna. Pod wpływem naświetlania laserem Nd:YAG drewno porażone przez Aspergillus niger zostało oczyszczona na skutek zdmuchiwania konidiów z powierzchni. Liczba aktywnych grzybów zmniejszyła się o 2 wartości logarytmu w stosunku do wartości początkowej.
 • Pozycja
  Metody naprawy konstrukcji drewnianych porażonych przez czynniki biologiczne
  (Politechnika Łódzka, 2001) Bogusławska-Kozłowska, J.; Jeruzal, J.; Kozicki, J.
  Nadmierna wilgotność, grzyby domowe i pleśniowe oraz owady - techniczne szkodniki drewna - stanowią podstawową grupę czynników powodujących powstawanie rozwarstwień, pęknięć oraz rozkład i korozję drewna i materiałów drewnopochodnych zastosowanych w konstrukcji budynków. Powszechnie stosowane są inżynierskie metody napraw uszkodzonych elementów i ustrojów konstrukcyjnych, które polegają na wymianie uszkodzonych elementów lub na wprowadzeniu elementów wzmacniających. W referacie przedstawiono nowoczesne metody naprawy z zastosowaniem żywic epoksydowych. Żywica wypełnia powstałe zarysowania, pęknięcia lub ubytki, tworząc z pozostałą zdrową strukturą drewna połączenie niepodatne. Pozwala to na przywrócenie konstrukcji wymaganej nośności z jednoczesnym zachowaniem walorów estetycznych drewnianego ustroju konstrukcyjnego.
 • Pozycja
  Rola mikroflory powietrza zewnętrznego w kształtowaniu bioaerozolu grzybowego pomieszczeń zamkniętych
  (Politechnika Łódzka, 2001) Piotrowska, M.; Żakowska, Z.; Gliścińska, A.; Bogusławska-Kozłowska, J.
  Celem badań było określenie wpływu mikroflory powietrza zewnętrznego na skład ilościowy i jakościowy bioaerozolu grzybowego w pomieszczeń zamkniętych. Przebadano pomieszczenia zdrowe i z obecnością grzybów na przegrodach budowlanych. Wykazano zanieczyszczenie powietrza zewnętrznego na poziomie od 6, 7x 10² do 1,3x 10³ jtk/m³ w zależności od dzielnicy, zaś powietrza wewnętrznego w mieszkaniach zdrowych i zagrzybionych na porównywalnym poziomie średnio ok. 10² jtk/m³. We wszystkich badanych próbach stwierdzono dominację grzybów należących do rodzajów Aspergillus i Penicillium. Źródłem mikroflory pomieszczeń zamkniętych jest powietrze atmosferyczne oraz mikroflora aktywująca się na przegrodach budowlanych, wprowadzana do pomieszczeń wraz z różnymi materiałami budowlanymi.
 • Pozycja
  Łódź U Like 2021 : 12. Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Studentów Architektury : zobaczyć, dotknąć, doświadczyć, przeżyć, opowiedzieć : książka abstraktów
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Klima, Ewa (red. nauk.); Witkowski, Włodzimierz (red. nauk.); Pardała, Wojciech (red. nauk.); Striker, Jarosław (red. nauk.); Szymczak, Magdalena (red. nauk.); Politechnika Łódzka. Instytut Architektury i Urbanistyki.; Koło Naukowe Studentów Architektury PŁ „IX Piętro"; Lodz University of Technology. Institute of Architecture and Urban Planning.; Architecture Students’ Scientific Club at TUL ”The 9th Floor”
 • Pozycja
 • Pozycja
  VIII Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Zakopane, październik 2013
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013) Drećka, Martyna; Witkowski, Włodzimierz; Dymecka, Monika
 • Pozycja
  VII Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Łódź, Szklarska Poręba, październik 2012
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2012) Witkowski, Włodzimierz; Drećka, Martyna; Dymecka, Monika
 • Pozycja
  VI Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Łódź, Szklarska Poręba, październik 2011
  (Pracownia Wydawnictw Katedralnych KFBiMB, 2011) Gawęda, Ismena (red.); Jagielski, Przemysław (red.); Włodek, Karolina (red.)
 • Pozycja
  V Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Łódź, Szklarska Poręba, październik 2010
  (Pracownia Wydawnictw Katedralnych KFBiMB, 2010) Gawęda, Ismena; Jagielski, Przemysław
 • Pozycja