Wpływ dekontaminacji na poziom mikotoksyn w ziołach

Ładowanie...
Miniatura

Data

2006

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo SIGMA-NOT

Abstrakt

Badaniom poddano wpływ promieniowania gamma ( 10kGy) i pary wodnej pod ciśnieniem ( 121 °C, 15 min) na poziom toksycznych metabolitów grzybów strzępkowych obecnych w suszach zielarskich: nasieniu kozieradki, liściach melisy, mięty i szałwii, korze kruszyny, zielu dziurawca i szanty oraz korzeniu prawoślazu. Pod wpływem higienizacji radiacyjnej i z użyciem pary wodnej pod ciśnieniem w znacznym stopniu zredukowano ilość ochratoksyny A, podczas gdy ilość aflatoksyny B1 uległa mniej istotnym zmianom.
Influence of decontamination methods - gamma irradiation (10kGy) and steam under pressure ( 121 °C, 15 min) on the level of toxic metabolites of moulds present in herbs - fenugreek, lemon halm, peppermint, sage, glossy buckthom, St John's wort, horehound and marsh-mallow. Gamma irradiation and steam under pressure decontaminations reducted ochratoxin A in considerable level, whole the level of aflatoxin BI resolved less fundamental changes.

Opis

Materiały konferencyjne zostały wydane jako numer specjalny czasopisma "Ochrona przed Korozją - 9s/A/2006".

Słowa kluczowe

susze zielarskie - występowanie grzybów strzępkowych, surowce ziołowe - drobnoutstroje, dekontaminacja, mikotoksyny w ziołach, herbal droughts - the presence of filamentous fungi, herbal raw materials - microorganisms, decontamination, mycotoxins in herbs

Cytowanie

Markowska J., Libudzisz Z., Żegota A., Wpływ dekontaminacji na poziom mikotoksyn w ziołach. W: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Łódź 2006 : materiały konferencyjne, Wydawnictwo SIGMA-NOT, Gliwice 2006, s. 250-253, ISSN 0473-7733.