On a dynamical stability of thin periodic plates

Ładowanie...
Miniatura

Data

2003

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika Łódzka
Department of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technology

Abstrakt

In this contribution a dynamical stability of thin periodic plates is considered. For this purpose the tolerance averaging, developed for periodic composites and structurcs in the book (8], is applied to the known Kirchhoff-type plate equation. This method leads to averaged models taking inte account the length-scale ejfect on the overall plate behaviour. It was presented for thin periodic plates in [3]. Here, applications to a dynamical stability of those plates will be shown.

Opis

Słowa kluczowe

stabilność dynamiczna, cienkie płyty okresowe, metoda uśredniania, dynamic stability, thin periodic plates, averaging method

Cytowanie

Jędrysiak J., On a dynamical stability of thin periodic plates. W: X Sympozjum Stateczności Konstrukcji, Zakopane, 8-12 września 2003, Kowal-Michalska K. (red.), Kołakowski Z. (red.), Wydawca Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji - Politechnika Łódzka, Łódź 2003, s.187-192, ISBN 83-914019-2-8.