Zadania z mechaniki ogólnej

Ładowanie...
Miniatura

Data

2005

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Oficyna Księgarsko-Wydawnicza "Horyzont"

Abstrakt

Prezentowany podręcznik zawiera zadania, których tematyka obejmuje wybrany obszar zagadnień, dostosowany do zakresu wykładów z mechaniki na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Zbiór ten może być również przydatny dla studentów innych kierunków studiów technicznych lub menedżerskich, na których obowiązuje podobny zakres materiału z mechaniki. Każdy z rozdziałów książki zawiera wprowadzenie, obejmujące najważniejsze związki teoretyczne oraz podstawowe wiadomości przydatne przy rozwiązywaniu zadań. Ponadto dołączono do zbioru suplement zawierający repetytorium z rachunku wektorowego, używanego przy opisie zjawisk w mechanice. Repetytorium to skierowane jest w szczególności do studentów studiów interdyscyplinarnych. Autorzy, długoletni pracownicy Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej, zastosowali metodologię rozwiązań zagadnień zaczerpniętą z podręczników łódzkiej szkoły mechaniki, reprezentowanej w zakresie tej tematyki przez profesorów J. Leyko oraz M.E. Niezgodzińskiego.

Opis

Podręcznik dostosowany do wykładów z mechaniki na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, może być również przydatny dla studentów innych kierunków studiów technicznych lub menedżerskich.
Seria Wydawnictw Dydaktycznych Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

Słowa kluczowe

mechanika - zadania i ćwiczenia, mechanika ogólna, statyka, kinetyka, dynamika, rachunek wektorowy, mechanics - tasks and exercises, general mechanics, statics, kinematics, dynamics, vector bill

Cytowanie

Kazimierska-Grębosz M., Polka A., Zadania z mechaniki ogólnej., Oficyna Księgarsko-Wydawnicza "Horyzont", Łódź 2005, ISBN 83-917906-4-9.