Znaczenie dobrowolnych funduszy emerytalnych jako instytucji III filaru Polskiego Systemu Emerytalnego

Ładowanie...
Miniatura

Data

2015

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

systemy emerytalne - Polska, fundusz emerytalny, pension systems - Poland, pension fund

Cytowanie

Marcinkiewicz E., Znaczenie dobrowolnych funduszy emerytalnych jako instytucji III filaru Polskiego Systemu Emerytalnego. W: Współczesne problemy systemów emerytalnych : wybrane zagadnienia, Chybalski F. (red.), Marcinkiewicz E. (red.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2015, s. 183-195, ISBN 978-83-72836-88-5.