Zarządzanie zasobami załogi, czyli jak uniknąć błędów zarządczych

Miniatura

Data

2018

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Artykuł przedstawia rys historyczny procesu wdrażania szkoleń z zakresu zarządzania zasobami załogi, istotę i cele programu oraz wpływ CRM na jakość świadczonych usług przez linie lotnicze. Omawia także najpopularniejszą teorię bezpieczeństwa lotu, „Model Sera Szwajcarskiego”. Ponadto zwraca również uwagę na problemy wynikające z niewłaściwej komunikacji między członkami załogi samolotu oraz ich potencjalny wpływ na bezpieczeństwo pasażerów. Artykuł przedstawia także generacje szkoleń w kontekście ewolucji CRM oraz zakres tematyczny modułów szkoleniowych obowiązujących w Unii Europejskiej.
The article presents a historical overview of the crew resource management training implementation process, essence, aims and the impact of CRM on the quality of service providing by different airlines. It also describe the most popular theory of safety flights, “Swiss Cheese Model”. Furthermore, it draws its attention to problems caused by bad communication between aircraft crew members and their potential impact on the passengers safety. The article also presents five generations of training in context to evolution of CRM program and the topics of training modules which are obligatory in European Union.

Opis

Słowa kluczowe

zarządzanie zasobami ludzkimi, błędy zarządcze, szkolenia z zarządzania, CRM, Zarządzanie Zasobami Załogi, Crew Resorce Management, management errors, management training

Cytowanie

Liszkowska, W. (2018). Zarządzanie zasobami załogi, czyli jak uniknąć błędów zarządczych. Zeszyty Naukowe. Organizacja I Zarządzanie, 71(1222), 69-82. https://doi.org/10.34658/oiz.2018.71.69-82