Innowacyjne rozwiązania w obszarze logistyki miejskiej - case study na przykładzie wybranego miasta

Ładowanie...
Miniatura

Data

2021

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

W dzisiejszych czasach obserwuje się znaczny rozwój procesów urbanizacyjnych oraz przyrost liczby ludności zamieszkującej tereny miejskie. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce, z końcem 2019 roku w miastach mieszkało 23,1 mln mieszkańców, co stanowi 60% polskiego społeczeństwa. Podobnie przedstawia się sytuacja poza granicami kraju. W wielu częściach świata, szczególnie w krajach obu Ameryk oraz Japonii, odsetek osób zamieszkujących miasta jest bardzo wysoki (nawet do 93% w Japonii). Ponadto, według prognoz, do 2050 roku w miastach żyć będzie około 70% światowej ludności [4]. Taki rozwój sytuacji powoduje wzrost zagęszczenia i zatłoczenia miast, co może negatywnie wpływać na jakość i komfort życia mieszkańców oraz powodować problemy ze sprawnym przepływem dóbr materialnych i usług wewnątrz aglomeracji. W celu zapobiegania tym niekorzystnym zjawiskom istotnym elementem dla samorządów miejskich jest sprawnie funkcjonująca logistyka miejska.[...]

Opis

Słowa kluczowe

logistyka miejska, komunikacja miejska, komunikacja publiczna, city ​​logistics, public transport

Cytowanie

Piętak B., Galińska B., Innowacyjne rozwiązania w obszarze logistyki miejskiej - case study na przykładzie wybranego miasta. W: Wieloaspektowość Współczesnej Logistyki – Transport, Miasto, Konsumenci, Galińska B. (red.) ; Seria: Monografie Politechniki Łódzkiej; Nr 2381, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2021, s. 56-70, ISBN 9788366741218.