Badanie rozkładu stężeń 210Po i 210Pb w mchach i porostach.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2015

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej
Faculty of Chemistry, Lodz University of Technology

Abstrakt

W ramach badań dokonano analizy rozkładu stężeń dwóch radionuklidów 210Pb i 210Po w wybranych biomarkerach: mchach Pleurozium schreberi, Polytrichum commune i porostach z gatunku Hypogymnia physodes. W mchach aktywności radionuklidów zależą od możliwości akumulacyjnych poszczególnych części morfologicznych biomarkera. Zarówno stężenie 210Pb jak i 210Po wykazują charakterystyczne tendencje, przy czym największe ich zawartości, sięgające nawet wartości 850 Bq/kg zidentyfikowano w chwytnikach mchów. Stosunki stężenia 210Po/210Pb wykazują sezonowe zmiany, co wskazuje na różny udział źródeł emisji tych izotopów w okresie letnim i zimowym. W przypadku gatunku porostu największe stężenie 210Po sięgające około 250 Bq/kg zidentyfikowano we fragmentach plechy o największej powierzchni.

Opis

Słowa kluczowe

chemia, technologia chemiczna, biomonitory, radionuklidy w środowisku, chemistry, chemical technology

Cytowanie

Eliksir czasopismo naukowo-dydaktyczne Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej ; Nr. 1/2015 , str. 42-44