Różne rzeczywistości w nowoczesnej edukacji

Ładowanie...
Miniatura

Data

2021

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Politechnika Łódzka jest koordynatorem międzynarodowych projektów ATOMIC i Mr UD oraz partnerem w projekcie VRAna, związanych z wykorzystaniem technologii rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości oraz rzeczywistości mieszanej w rozwoju nowoczesnych form dydaktycznych. W projekty finansowane z Erasmus+ zaangażowany jest zespół młodych osób, którzy piszą o celach prowadzonych projektów i perspektywach po ich zakończeniu.

Opis

Artykuł zamieszczony jest w : Życie Uczelni : biuletyn informacyjny Politechniki Łódzkiej, nr 155, Luty 2021

Słowa kluczowe

wirtualna rzeczywistość, nowoczesna edukacja, Politechnika Łódzka - międzynarodowe projekty, virtual reality, modern education, Lodz University of Technology - international projects

Cytowanie

Życie Uczelni : biuletyn informacyjny Politechniki Łódzkiej nr 155, s. 16-18 (2021)