Udział Politechniki Łódzkiej w programie IAEA

Ładowanie...
Miniatura

Data

2020

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Po wybuchu pandemii COVID-19 problemem w skali międzynarodowej stały się braki w zaopatrzeniu personelu medycznego, a także ogółu społeczeństwa, w sprzęt ochronny, między innymi maski ochronne. Powstało pytanie, czy komercyjnie dostępne typowe maski (z natury jednorazowe) z włókniny polipropylenowej mogą być w razie potrzeby sterylizowane i używane wielokrotnie.

Opis

Autorzy artykułu są pracownikami : Izabella Krucińska - Instytut Materiałoznawstwa Tekstyliów i Kompozytów Polimerowych ; Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów ; Politechnika Łódzka Piotr Ulański - Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej - Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej
Artykuł zamieszczony jest w : Życie Uczelni : biuletyn informacyjny Politechniki Łódzkiej nr 152, lipiec 2020

Słowa kluczowe

sterylizacja radiacyjna, technologia radiacyjna, promieniowanie jonizujące, sterylizacja masek ochronnych, maski z włókniny polipropylenowej, radiation sterilization, radiation technology, ionizing radiation, sterilization of protective masks, non-woven polypropylene masks

Cytowanie

Życie Uczelni : biuletyn informacyjny Politechniki Łódzkiej nr 152, str. 28-29 (2020)