Stan mikrobiologiczny surowców ziołowych w Polsce

Ładowanie...
Miniatura

Data

2003

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Politechnika Łódzka
Lodz University of Technology

Abstrakt

Ocenie poddano stan mikrobiologiczny surowców ziołowych pochodzących z rożnych rejonów upraw w Polsce w oparciu o zalecenia FP V. Ogólna liczba drobnoustrojów w surowcach ziołowych waha się od 10³jtk/g do 10⁸ jtk/g, w tym tlenowych laseczek z rodzaju Bacillus do 10⁷ jtk w I gramie próby. Surowce ziołowe zainfekowane są również w znacznym stopniu grzybami pleśniowymi, rzadziej drożdżoidalnymi. Dominują pleśnie z rodzaju Aspergillus i Penicillum. Grzyby drożdżoidalne reprezentowane są przez rodzaje Rhodotorula i Candida. W badanych surowcach zielarskich występują bakterie Escherichia coli i innych pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae. Nie stwierdzono obecności bakterii Pseudomonas aeruginosa, Staplzylococcus aureus, laseczek beztlenowych z rodzaju Clostridium oraz pałeczek Salmonella.
In the present study, Polish herbat raw materials were analyzed by Polish Pharmakopea V. The microflora of herbs presented with an aerobic mesophilic microorganisms of 10³CFU/g to 10⁸ CFU/g, spore-forming of Bacillus levels to 10⁷ CFU/g. Herb infected by fungi. Moulds predominate from kind Aspergillus and Penicillum. Yeast represented by Rhodotorula and Candida kinds. In studied herba] materials were bacteria Eschericlzia coli and different bacterias from family Enterobacteriaceae. The pathogenic bacterias as Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, spore-formimg anaerobes kind of Clostridium and Salmonella were not detected.

Opis

Słowa kluczowe

mikrobiologiczne surowce ziołowe, surowce ziołowe - Polska, surowce ziołowe - drobnoutsroje, microbial herbal raw materials, herbal raw materials - Poland, herbal raw materials - microorganisms

Cytowanie

Markowska J., Libudzisz Z., Stan mikrobiologiczny surowców ziołowych w Polsce. W: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : III Konferencja Naukowa Łódź 2003 : materiały konferencyjne, Wydawca Politechnika Łódzka, Łódź 2003, s. 306-309, ISBN 83-919038-2-6.