Budowa parku ekoprzemysłowego jako przedsięwzięcie strategiczne

Ładowanie...
Miniatura

Data

2009

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Celem niniejszego rozdziału jest prezentacja wybranych zagadnień, jakie wiążą się z instalowaniem i funkcjonowaniem parku ekoprzemysłowego. Zaprojektowanie i realizacja parku ekoprzemysłowego jest przedsięwzięciem wieloaspektowym, a tym samym mocno skomplikowanym. Ogromną rolę może odegrać w tej dziedzinie strategiczne myślenie w tworzeniu i nowoczesnym zarządzaniu taką inicjatywą. Problematyka parków ekoprzemysłowych jest jeszcze w Polsce wciąż dziedziną nową. Z jednej strony wynika to z relatywnie małej wrażliwości społecznej na zagadnienia jakości środowiska naturalnego w Polsce, jak również z faktu, że problemy dotyczące projektowania i wdrażania takich inicjatyw charakteryzują się dużą rozległością i złożonością. Stąd też próba użycia wybranych narzędzi wypracowanych przez naukę organizacji i zarządzania. Przedstawione w artykule podejście - zdaniem autora - pozwoli na pogodzenie różnorodnych interesów wielu instytucji i osób zainteresowanych budową parku ekoprzemysłowego. Do tych ostatnich można zaliczyć podmioty reprezentujące: 1. pomysłodawców parku ekoprzemysłowego; 2. budowniczych parku ekoprzemysłowego; 3. przedstawicieli władz lokalnych, którzy odpowiadają za zagospodarowanie terenów (w tym poprzemysłowych); 4. przedstawicieli agencji rozwoju regionalnego i lokalnego; 5. przedstawicieli centrów wspierania biznesu.
Presentation of chosen issues conceming eco-industrial park' s designing and implementation is the main goal of this chapter. These activities call for considering many economic, legal, technical and social aspects of a problem. This is why strategie touch with it may play enormous role in creating and managing such an initiative. In the Author' s opinion approach presented in this paper should allow to combine many expectations of various institutions and persons interested in eco-industrial park's implementation.

Opis

Słowa kluczowe

projektowanie parku ekoprzemysłowego, koncepcja parku ekoprzemysłowego, zarządzanie strategiczne, budowa parku ekoprzemysłowego, design of an eco-industrial park, concept of an eco-industrial park, strategic management, construction of an eco-industrial park

Cytowanie

Luciński W., Budowa parku ekoprzemysłowego jako przedsięwzięcie strategiczne. W: Powiązania symbiotyczne między przedsiębiorstwami : praca zbiorowa, Doniec A. (red.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009, s. 47-57, ISBN 978-83-7283-311-2.