Komercjalizacja szansą …

Ładowanie...
Miniatura

Data

2017

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka
Faculty of Chemistry, Lodz University of Technology

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

komercjalizacja usług, laboratorium naukowo-dydaktyczne, Centrum Transferu Technologii, Politechnika Łódzka, chemia, technologia chemiczna, commercialization of services, scientific and didactic laboratory, chemistry, chemical technology

Cytowanie

Eliksir czasopismo naukowo-dydaktyczne Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej ; Nr. 2(6)/2017, str. 39-41